Category Szkoły Przyszłości w Gminie Nowogrodziec

Zapytanie ofertowe nr NR 3/RPDS.0058/RR dla projektu Szkoły Przyszłości w Gminie Nowogrodziec

dyże logo dolnyśląsk, flaga

Zapytanie ofertowe nr NR 3/RPDS.0058/RR dla projektu Szkoły Przyszłości w Gminie Nowogrodziec

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa laptopów, tabletów i akcesoria komputerowe dla uczestników projektu „Szkoły Przyszłości w Gminie Nowogrodziec” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-...

Więcej...

Harmonogram wsparcia dla projektu Szkoły Przyszłości w Gminie Nowogrodziec

 

dyże logo dolnyśląsk, flaga

 

Harmonogramy dla projektu Szkoły Przyszłości w Gminie Nowogrodziec RPDS.10.02.01-02-0058/18 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Zadanie nr. 1

 Harmonogram wrzesień 2019

Więcej...

Zapytanie Ofertowe nr 2/RPDS.0058/RR dla projektu Szkoły Przyszłości w Gminie Nowogrodziec

W związku z realizacją projektu „Szkoły Przyszłości w Gminie Nowogrodziec” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Fundacja Art Projekt zaprasza do współpracy!

dyże logo dolnyśląsk, flaga

Poniższe postępowanie nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień́ publicznych (tj...

Więcej...

Zapytanie ofertowe NR 1/RPDS.0058/ZK z dnia 15.05.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPDS.0058/ZK

Z dnia 15.05.2019 r.

Zapytanie ofertowe na usługę modernizacji sieci bezprzewodowej, dostarczenie kompletnej pracowni komputerowej – terminalowej, zakup, dostawę  i instalację sprzętu TIK dla uczestników projektu „Szkoły Przyszłości w Gminie Nowogrodziec” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ...

Więcej...

Harmonogram wsparcia dla projektu Szkoły Przyszłości w Gminie Nowogrodziec

dyże logo dolnyśląsk, flaga

 

Harmonogramy dla projektu Szkoły Przyszłości w Gminie Nowogrodziec RPDS.10.02.01-02-0058/18 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Zadanie nr. 1

Harmonogram kwiecień 2019

Więcej...

Harmonogram wsparcia dla projektu Szkoły Przyszłości w Gminie Nowogrodziec

 

dyże logo dolnyśląsk, flaga

 

Harmonogramy dla projektu Szkoły Przyszłości w Gminie Nowogrodziec RPDS.10.02.01-02-0058/18 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Zadanie nr. 1

 Harmonogram marzec 2019

 

 

 

Więcej...

Zapytanie ofertowe nr NR 1/RPDS.0058/RR dla projektu Szkoły Przyszłości w Gminie Nowogrodziec

Zapytanie ofertowe

nr NR 1/RPDS.0058/RR

dla projektu

Szkoły Przyszłości w Gminie Nowogrodziec

dyże logo dolnyśląsk, flaga

W związku z realizacją projektu „Szkoły Przyszłości w Gminie Nowogrodziec” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,

Fundacja Art Projekt zaprasza do współpracy!

Poniższe postęp...

Więcej...

Fundacja Art Projekt rozpoczyna realizację projektu „Szkoły Przyszłości w Gminie Nowogrodziec” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

dyże logo dolnyśląsk, flaga

Fundacja Art Projekt wraz z Partnerem Gminą Nowogrodziec , otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu edukacyjnego ”Szkoły Przyszłości w Gminie Nowogrodziec”...

Więcej...