Ogłoszenia

EU_EFS_rgblogo_FE_Program_Regionalny_rgb

 

W związku z realizacją projektów współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Fundacja Art Projekt

 zaprasza do współpracy!

 

Poszukujemy:

1. Kierowników Projektu i asystentów kierownika.

Miejsce realizacji projektu:

1.Gmina Paczków, Województwo Opolskie oraz

2.Gmina Cieszków, Gmina Nowogrodziec, Gmina Złoty Stok – Województwo Dolnośląskie

3. Gmina Gilowice – Woj. śląskie 

 

Obowiązki:

- odpowiedzialność za nadzór nad przebiegiem całego projektu zgodnym z harmonogramem, budżetem, założonymi rezultatami, przepływ informacji między osobami zaangażowanymi w projekcie, regularne spotkania kadry projektu.

- dobór personelu

- odpowiedzialność za czynności organizacyjne związane z obsługą projektu.

- monitoring, rekomendowanie działań naprawczych

Wymagania:

- doświadczenie na stanowisku kierowniczym min.1 rok, znajomość procedur EFS,

- samodzielność – własna inicjatywa

- dobra organizacja i umiejętność pracy pod presją czasu

 - umiejętność dostrzegania problemów, analizy, generowania adekwatnych rozwiązań.

Oferta:

stabilną pracę w trakcie trwania projektów – umowa zlecenie

 

2. Nauczycieli szkolnych ( szkoła podstawowa i gimnazjum) zakresu tematyki: matematyk, technika-informatyka,  przedmioty przyrodnicze (np. Przyroda, geografia, biologia, fizyka chemia), język angielski, nauczycieli wczesnoszkolnych I-III SP, szachy, zajęcia artystyczne–plastyczne, przedsiębiorczość, warsztaty kreatywności.

Miejsce realizacji projektu: 

1.Gmina Paczków, Województwo Opolskie oraz 

2.Gmina Cieszków, Gmina Nowogrodziec, Gmina Złoty Stok – Województwo Dolnośląskie 

3. Gmina Gilowice – Woj. śląskie 

Wymagania:

- Doświadczenie minimum 1 rok na stanowisku: nauczyciela,

- kreatywność, umiejętność pracy w zespole.

 

Obowiązki:

-       prowadzenie zajęć innowacyjnymi metodami – aktywnymi metodami nauczania,

-       sporządzenie programu zajęć zawierającego innowacyjne metody nauczania

-       prowadzenie listy obecności i dziennika zajęć

-       monitoring bieżący postępów edukacyjnych uczestników projektu

-       osiągnięcie założonych rezultatów w danym zadaniu

-       raportowanie do kierownika projektu.

Oferta:

stabilną pracę  w trakcie trwania projektów

 

6. Poszukujemy również firm cateringowych, firm z materiałami biurowymi, firm z materiałami dydaktycznymi, firm ze sprzętem do szkół.

 

Zapraszamy do współpracy.

Szczegóły pod adresem:

biuro@projektyunijne.org.pl 

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV lub  swoją ofertę na adres: biuro@projektyunijne.org.pl lub doręczyć osobiście, pocztą, kurierem na adres biura projektu: ul. Jagodowa 3, 55-010 Smardzów, lub siedziby fundacji ul. Obozowa 42/30, 30-383 Kraków, wpisując w tytule stanowisko pracy. Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)”

 

 

 

W związku z realizacją projektu „Piękny Umysł”,

numer WND-RPSL.11.01.04-24-00E3/15

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,

w terminie od 01.07.2016 do 30.06.2018, firma Support Team z siedzibą przy ul. Jagodowe 3, 55-010 Smardzów zaprasza do współpracy!

EFS.śląsk 

Poszukujemy:

 1. Kierownika Projektu.

Miejsce realizacji projektu: Gmina Gilowice, Województwo Śląskie

Obowiązki:

- odpowiedzialność za nadzór nad przebiegiem całego projektu zgodnym z harmonogramem, budżetem, założonymi rezultatami, przepływ informacji między osobami zaangażowanymi w projekcie, regularne spotkania kadry projektu.

- dobór personelu

- odpowiedzialność za czynności organizacyjne związane z obsługą projektu.

- monitoring, rekomendowanie działań naprawczych

Wymagania:

- doświadczenie na stanowisku kierowniczym min.1 rok, znajomość procedur EFS,

- samodzielność – własna inicjatywa

- dobra organizacja i umiejętność pracy pod presją czasu

 - umiejętność dostrzegania problemów, analizy, generowania adekwatnych rozwiązań.

Oferta:

stabilną pracę od 01.07.2016 do 30.06.2018 – umowa zlecenie

 2. Nauczycieli szkolnych ( szkoła podstawowa i gimnazjum) zakresu tematyki: matematyk, techniki,  przedmioty przyrodnicze (np. Przyroda, geografia, biologia, fizyka chemia), język angielski, język niemiecki, szachy, zajęcia artystyczno – plastyczne, przedsiębiorczość, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, warsztaty kreatywności Logopedę, Psychologa.

Miejsce realizacji projektu: Gmina Gilowice – miejscowość Rychwałd

Wymagania:

- Doświadczenie minimum 1 rok na stanowisku: nauczyciela, logopedy psychologa,

- kreatywność, umiejętność pracy w zespole,

Obowiązki:

-       prowadzenie zajęć innowacyjnymi metodami – aktywnymi metodami nauczania,

-       sporządzenie programu zajęć zawierającego innowacyjne metody nauczania

-       prowadzenie listy obecności I dziennika zajęc

-       monitoring bieżący postepów edukacyjnych uczestników projektu

-       osiągnięcie założonych rezultatów w danym zadaniu

-       raportowanie do kierownika projektu.

Oferta:

stabilną pracę  do 30.06.2018r – umowa zlecenie.

 3. Poszukujemy również firm cateringowych, firm z materiałami biurowymi, firm z materiałami dydaktycznymi, firm ze sprzętem do szkół.

 Zapraszamy do współpracy.

Szczegóły pod adresem:

biuro@supportteam.com.pl

tel: 518 772 501

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV lub  swoją ofertę na adres: biuro@supportteam.com.pl lub doręczyć osobiście, pocztą, kurierem na adres biura projektu: ul. Beskidzka 43, 34-322 Rychwałd, lub adres firmy ul. Jagodowa 3, 55-010 Smardzów.  wpisując w tytule stanowisko pracy. Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)”

 

 

 

W związku z realizacją projektu

pt. „Drogowskazy do sukcesu w Gminie Gilowice”

 

W terminie od 01.07.2014 do 30.06.2015

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Europejskiego Funduszu Społecznego- poszukujemy:

1. Specjalista ds. wniosków o płatność i rozliczeń –

Miejsce realizacji projektu: Gmina Gilowice, Województwo Śląskie

Obowiązki:

 1. odpowiedzialność za wypełnianie wniosków o płatność,
 2. przygotowywanie dokumentów do rozliczeń,
 3. przygotowywanie materiałów do okresowych i końcowych sprawozdań finansowych

Wymagania:

 1. Znajomość procedur finansowych POKL,
 2. Dobra organizacja i umiejętność pracy pod presją czasu,
 3. Umiejętność dostrzegania problemów, analizy, generowania adekwatnych rozwiązań

Oferta:

 1. Umowa zlecenie od 01.07.2014 do 30.06.2015

2. Asystenta Kierownika Projektu

Miejsce realizacji projektu: Gmina Gilowice, Województwo Śląskie

Obowiązki:

 1. Odpowiedzialność za czynności organizacyjne związane z obsługą projektu.
 2. Odpowiedzialny za Pefs, ABI.
 3. Odpowiedzialny za przebieg pracy zgodny z harmonogramem, budżetem i założonymi rezultatami.

Wymagania:

 1. Znajomość procedur POKL,
 2. Samodzielność – własna inicjatywa,
 3. Dobra organizacja i umiejętność pracy pod presją czasu,
 4. Umiejętność dostrzegania problemów, analizy, generowania adekwatnych rozwiązań
 5. Wykształcenie minimum średnie.

Oferta:

 1. Umowa o pracę na cały etat od 01.07.2014 do 30.06.2015
 2. niezbędne narzędzia pracy

3. Kierownika Projektu.

Miejsce realizacji projektu: Gmina Gilowice, Województwo Śląskie

Obowiązki:

 1. odpowiedzialność za nadzór nad przebiegiem całego projektu zgodnym z harmonogramem, budżetem, założonymi rezultatami, przepływ informacji między osobami zaangażowanymi w projekcie, regularne spotkania kadry projektu.
 2. dobór personelu
 3. odpowiedzialność za czynności organizacyjne związane z obsługą projektu.
 4. monitoring, rekomendowanie działań naprawczych

Wymagania:

 1. doświadczenie na stanowisku kierowniczym min.1 rok
 2. samodzielność – własna inicjatywa
 3. dobra organizacja i umiejętność pracy pod presją czasu
 4. umiejętność dostrzegania problemów, analizy, generowania adekwatnych rozwiązań.

Oferta:

 1. stabilną pracę od 01.07.2014 do 30.06.2015 – umowa zlecenie

 

4. Nauczycieli, pedagogów, szkoleniowców do pracy z dziećmi w 2 szkołach (gimnazjum) z zakresu tematyki: język polski i przedmioty humanistyczne (np. historia i wos), matematyka i przedmioty przyrodnicze (np. geografia), język angielski, język niemiecki, informatyka, gastronomia, zajęcia techniczne-artystyczne, doradztwo zawodowe.

Miejsce realizacji projektu: Gilowice, Rychwałd

Wymagania:

 1. Doświadczenie minimum 1 rok na stanowisku: nauczyciela, trenera, pedagoga, szkoleniowca, wykładowcy
 2. kreatywność, umiejętność pracy w zespole.

Oferta:

 1. stabilną pracę  do 30.06.2015r – umowa zlecenie.

5.  Poszukujemy firmy specjalizującej się w edukacji dzieci i młodzieży do przeprowadzenia:

Zajęć „Gimnazjalista na Uniwersytecie” -warsztaty z zakresu podstawy programowej i nie tylko: zagadnienia dotyczące zjawisk przyrody,biologii,wiedza na temat źródeł energii, wady i zalety energii atomowej. Czy możemy zbudować sztucznego człowieka, czy w Kosmosie jesteśmy sami. dlaczego pada deszcz i czym jest klimat. Tajniki funkcjonowania mediów, zasady dobrego mówienia oraz podstawy skutecznej komunikacji; jaką pozycję na arenie międzynarodowej zajmuje Polska; na czym polega magia kina i teatru. Celem tej formy zajęć ma być rozwijanie kreatywności, ciekawości świata i zainteresowania dzieci do przedmiotów ścisłych. Jeden warsztat trwa 2x 45 min + 10 minut przerwy. Miejsce: dwa gimnazja w Gminie Gilowice. Przewidywana ilość zajęć: 2 warsztaty w miesiącu dla 9 klas – w sumie 108 warsztatów. Zadania: przygotowania interaktywnego, autorskiego programu zajęć wraz z harmonogramem pracy, przeprowadzenie doświadczeń (wszystkie materiały zapewniają Państwo we własnym zakresie),  prowadzenie dzienników zajęć i list obecności. Wymagania: doświadczenie w powyższym zakresie, Proszę o wycenę jednego warsztatu – czyli 2 godziny lekcyjne.

6. Poszukujemy również firm cateringowych, firm z materiałami biurowymi, firm z materiałami dydaktycznymi, firm ze sprzętem do szkół.

Zapraszamy do współpracy.

Szczegóły pod adresem:

biuro@mpgbc.pl

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV lub  swoją ofertę na adres: rekrutacja@mpgbc.pl wpisując w tytule stanowisko pracy.

Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)”

  

W związku z realizacją projektu

pt. „Drogowskazy do sukcesu w gminie Nowogrodziec”

W terminie od 01.03.2014 do 30.06.2015

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Europejskiego Funduszu Społecznego- poszukujemy:

1. Specjalista( firma specjalizująca się) ds. wniosków o płatność i rozliczeń –

Miejsce realizacji projektu: Gmina Nowogrodziec, Województwo Dolnośląskie

Obowiązki:

 1. odpowiedzialność za wypełnianie wniosków o płatność,
 2. przygotowywanie dokumentów do rozliczeń,
 3. przygotowywanie materiałów do okresowych i końcowych sprawozdań finansowych

Wymagania:

 1. Doświadczenie w księgowości min.1 rok
 2. Znajomość procedur finansowych POKL,
 3. Dobra organizacja i umiejętność pracy pod presją czasu,
 4. Umiejętność dostrzegania problemów, analizy, generowania adekwatnych rozwiązań

Oferta:

 1. Umowa zlecenie od 01.03.2014 do 30.06.2015

2. Koordynatora szkolnego (Asystenta Koordynatora Projektu)

Miejsce realizacji projektu: Gmina Nowogrodziec , Województwo Dolnośląskie

Obowiązki:

 1. Odpowiedzialność za czynności organizacyjne związane z obsługą projektu.
 2. Odpowiedzialny merytorycznie i administracyjne za zadania w szkołach.
 3. Odpowiedzialny za przebieg pracy zgodny z harmonogramem, budżetem i założonymi rezultatami.

Wymagania:

 1. Doświadczenie na stanowisku kierowniczym – minimum 1 rok.
 2. Samodzielność – własna inicjatywa,
 3. Dobra organizacja i umiejętność pracy pod presją czasu,
 4. Umiejętność dostrzegania problemów, analizy, generowania adekwatnych rozwiązań
 5. Wykształcenie minimum średnie.

Oferta:

 1. Umowa o pracę na ½ etatu od 01.03.2014 do 30.06.2015
 2. niezbędne narzędzia pracy

3. Kierownika (Koordynatora) Projektu.

Miejsce realizacji projektu: Gmina Nowogrodziec , Województwo Dolnośląskie 

Obowiązki:

 1. odpowiedzialność za nadzór nad przebiegiem całego projektu zgodnym z harmonogramem, budżetem, założonymi rezultatami, przepływ informacji między osobami zaangażowanymi w projekcie, regularne spotkania kadry projektu.
 2. dobór personelu
 3. odpowiedzialność za czynności organizacyjne związane z obsługą projektu.
 4. przygotowanie i realizacja planu działań w zakresie informacji i promocji
 5. PEFS
 6. badania ankietowe
 7. monitoring, rekomendowanie działań naprawczych
 8. ABI,
 9. Ewidencja osób upoważnionych
 10. kontakt z IP

Wymagania:

 1. doświadczenie na stanowisku kierowniczym min.1 rok
 2. znajomość procedur w POKL
 3. samodzielność – własna inicjatywa
 4. dobra organizacja i umiejętność pracy pod presją czasu
 5. umiejętność dostrzegania problemów, analizy, generowania adekwatnych rozwiązań

Oferta:

 1. stabilną pracę od 01.03.2014 do 30.06.2015 – umowa zlecenie

 4. Nauczycieli, pedagogów, szkoleniowców do pracy z dziećmi w 3 szkołach podstawowych i 1 gimnazjum z zakresu tematyki: język polski i przedmioty humanistyczne (np. historia i wos), matematyka i przedmioty przyrodnicze (np. geografia), język angielski, język niemiecki, informatyka-przedmioty techniczne, doradztwo zawodowe.

Miejsce realizacji projektu: Gmina Nowogrodziec , Województwo Dolnośląskie

Wymagania:

 1. Doświadczenie w pracy z dziećmi lub minimum 1 rok na stanowisku: nauczyciela, trenera, pedagoga, szkoleniowca.
 2. kreatywność, umiejętność pracy w zespole.

Oferta:

 

 1. stabilną pracę od 01.03.2014 do 30.06.2015r – umowa zlecenie.
 2. niezbędne narzędzia pracy

5. Poszukujemy firmy specjalizującej się w edukacji dzieci i młodzieży do przeprowadzenia:

„Laboratorium Uniwersyteckie” –eksperymenty, doświadczenia poszerzające wiedze z przyrody, astronomii, fizyki, chemii, uczenia się,  dla 4 grup 15 osobowych ( 3 grupy szkoła podstawowa klasy IV-VI, i jedna grupa gimnazjum klasy I-III) – zajęcia prowadzą wykwalifikowani trenerzy. Uczniowie zrozumieją czym jest min.: grawitacja, powszechne prawo ciążenia, siła, dźwięk, zasady dynamiki, ciepło, temperatura. Uczniowie pod nadzorem będą samodzielnie przeprowadzać własne eksperymenty. Celem zajęć jest pokazanie dzieciom, że nauki ścisłe, takie jak informatyka, fizyka, chemia czy matematyka mają zastosowanie w praktyce i w rzeczywistości nie są takie trudne”. Trenerzy lub firma – zaangażowanie na podstawie umowy cywilno-prawnej; Jeden eksperyment trwa 90 minut + 10 minut przerwy – w sumie 100 minut. Miejsce : szkoły w gminie Nowogrodziec. Przewidywana ilość zajęć: 1 zajęcia miesięcznie dla każdej szkoły – 16 eksperymentów w tym roku szkolnym. Zadania: przygotowania interaktywnego, autorskiego programu zajęć wraz z harmonogramem pracy, przeprowadzenie doświadczeń (wszystkie materiały zapewniają Państwo we własnym zakresie),  prowadzenie dzienników zajęć i list obecności. Wymagania: doświadczenie w powyższym zakresie, doświadczenie pracy z dziećmi min. 1 rok na stanowisku nauczyciela, trenera, szkoleniowca.Proszę o wycenę jednego eksperymentu – czyli 2 godziny lekcyjne.

 

6. Poszukujemy również firm transportowych do przewozu dzieci, cateringowych, firm z materiałami biurowymi, firm z materiałami dydaktycznymi, firm ze sprzętem do szkół.

Zapraszamy do współpracy.

Szczegóły w biurze projektu:

Ul. Ślężna 112/21, Wrocław.

 

Osoby/firmy zainteresowane proszone są o przesłanie CV lub  swoją ofertę na adres:
rekrutacja@mpgbc.pl wpisując w tytule stanowisko pracy

Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)”.

 

W związku z realizacją projektu pt. „Kuźnia talentów w Okrajniku”

w terminie od 02.09.2013 do 30.06.2015

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Europejskiego Funduszu Społecznego poszukujemy:

1. Specjalistę ds. wniosków o płatność i rozliczeń.

Miejsce realizacji projektu: Okrajnik

Obowiązki:

 1. odpowiedzialność za wypełnianie wniosków o płatność,
 2. przygotowywanie dokumentów do rozliczeń,
 3. przygotowywanie materiałów do okresowych i końcowych sprawozdań finansowych

Wymagania:

 1. doświadczenie na stanowisku księgowy min.2 lata
 2. znajomość procedur finansowych POKL,
 3. dobra organizacja i umiejętność pracy pod presją czasu,
 4. umiejętność dostrzegania problemów, analizy, generowania adekwatnych rozwiązań

Oferta:

 1. stabilną pracę od 02.09.2013 do 30.06.2015 – umowa zlecenie
 2. niezbędne narzędzia pracy

 

2. Asystenta Koordynatora Projektu.

Miejsce realizacji projektu: Okrajnik

Obowiązki:

 1. odpowiedzialność za czynności organizacyjne związane z obsługą projektu.
 2. przygotowanie i realizacja planu działań w zakresie informacji i promocji
 3. PEFS
 4. badania ankietowe
 5. monitoring, rekomendowanie działań naprawczych
 6. ABI,
 7. Ewidencja osób upoważnionych
 8. kontakt z IP

Wymagania:

 1. poświadczone doświadczenie w realizacji projektami PO Kapitał Ludzki
 2. samodzielność – własna inicjatywa,
 3. dobra organizacja i umiejętność pracy pod presją czasu,
 4. umiejętność dostrzegania problemów, analizy, generowania adekwatnych rozwiązań
 5. wykształcenie minimum średnie.

Oferta:

 1. stabilną pracę od 02.09.2013 do 30.06.2015
 2. niezbędne narzędzia pracy

3. Koordynatora Projektu.

Miejsce realizacji projektu: Okrajnik

Obowiązki:

 1. odpowiedzialność za nadzór nad przebiegiem całego projektu zgodnym z harmonogramem, budżetem, założonymi rezultatami, przepływ informacji między osobami zaangażowanymi w projekcie, regularne spotkania kadry projektu.
 2. dobór personelu

Wymagania:

 1. doświadczenie w realizacji projektami PO Kapitał Ludzki na stanowisku koordynatora projektu minimum w jednym projekcie POKL
 2. samodzielność – własna inicjatywa
 3. dobra organizacja i umiejętność pracy pod presją czasu
 4. umiejętność dostrzegania problemów, analizy, generowania adekwatnych rozwiązań

Oferta:

 1. stabilną pracę od 01.10.2013 do 30.06.2015 – umowa zlecenie
 2. niezbędne narzędzia pracy

 

4. Nauczycieli, pedagogów, szkoleniowców do pracy z dziećmi w szkole podstawowej z zakresu tematyki: język polski, matematyka, przyroda, język angielski, informatyka, przedmioty techniczne, przedmioty artystyczne, muzyka.

Miejsce realizacji projektu: Okrajnik

Wymagania:

 1. poświadczone doświadczenie w pracy z dziećmi,
 2. minimum 1 rok na stanowisku: nauczyciela, trenera, pedagoga, szkoleniowca.
 3. kreatywność, umiejętność pracy w zespole.

Oferta:

 1. stabilną pracę od 01.10.2013 do 30.06.2015r – umowa zlecenie.
 2. niezbędne narzędzia pracy

5. Poszukujemy również firm transportowych do przewozu dzieci, cateringowych, firm z materiałami biurowymi, firm z materiałami dydaktycznymi, firm ze sprzętem do szkół.

Zapraszamy do współpracy!

Szczegóły  w biurze projektu:

Sekretariat Szkoły Podstawowej w Okrajniku.

 

Osoby lub firmy  zainteresowane proszone są o przesłanie CV lub oferty współpracy na adres:
rekrutacja.pokl@onet.pl wpisując w tytule stanowisko pracy

Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)”.