Zapytania ofertowe dotyczące projektu „Szkoły przyszłości w Gminie Skarbimierz” zapraszamy do współpracy!

RPO+OPO+EFS

W związku z realizacją projektu „Szkoły przyszłości w Gminie Skarbimierz” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w terminie od 01.08.2016 do 30.06.2018, Fundacja Art Projekt zaprasza do współpracy!

Poniższe postępowania nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam...

Więcej...

Fundacja Art Projekt zaczyna realizacje projektu „Szkoły Przyszłość w Gminie Skarbimierz” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

RPO+OPO+EFS

Fundacja Art Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszy Europejskich na realizację projektu edukacyjnego ” Szkoły Przyszłość w Gminie Skarbimierz”...

Więcej...

Zapytania ofertowe w związku z rozpoczęciem realizacji projektu ” Piękny Umysł”

W związku z realizacją projektu „Piękny Umysł”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w terminie od 01.07.2016 do 30.06.2018, firma Support Team z siedzibą przy ul. Jagodowe 3, 55-010 Smardzów

 Zaprasza do współpracy!

EFS.śląsk

Poniższe postępowania nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 styczn...

Więcej...

Zaczynamy realizacje projektu „Piękny Umysł” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 EFS.śląsk

Centrum Edukacji Support Team (CEST) otrzymał dofinansowanie z Funduszy Europejskich na realizację projektu edukacyjnego ” Piękny Umysł”...

Więcej...

Zapraszamy do składania ofert w ramach zamówień do Projektu pt.: „Przedszkole Przyszłości”

dyże logo dolnyśląsk, flaga

Zamawiający zaprasza do składania ofert na zamówienie w ramach projektu pt.: Przedszkole Przyszłości nr RPDS.10.01...

Więcej...

Zapraszamy do składania ofert w ramach zamówień dla Projektu pt. Edukacja Przyszłości w Szklarskiej Porębie

dyże logo dolnyśląsk, flaga

Zamawiający zaprasza do składania ofert na zamówienie w ramach projektu pt.: Edukacja Przyszłości w Szklarskiej Porębie nr RPDS.10.02...

Więcej...

Aktualizacja- Harmonogramy wsparcia dla projektu pt.: Przedszkola Marzeń w Gminie Mysłakowice

dyże logo dolnyśląsk, flaga

Aktualizacja harmonogramów wsparcia dla Projektu pt. Przedszkola Marzeń w Gminie Mysłakowice współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AJ, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

HARMONOGRAM czerwiec Mysłakow...

Więcej...

Zapraszamy do składania ofert w ramach zamówień do Projektu pt.: Przedszkola Marzeń w Gminie Mysłakowice

dyże logo dolnyśląsk, flaga

Zamawiający zaprasza do składania ofert na zamówienie w ramach projektu pt.: Przedszkola Marzeń w Gminie Mysłakowice nr RPDS.10.01...

Więcej...

Aktualizacja- Harmonogramy wsparcia dla projektu pt.: Przedszkola Marzeń w Gminie Mysłakowice

dyże logo dolnyśląsk, flaga

Aktualizacja harmonogramów wsparcia dla Projektu pt. Przedszkola Marzeń w Gminie Mysłakowice współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AJ, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

HARMONOGRAM Mysłakowice – maj 202...

Więcej...

Harmonogramy wsparcia dla projektu pt.: Przedszkola Marzeń w Gminie Mysłakowice

dyże logo dolnyśląsk, flaga

Harmonogramy wsparcia dla Projektu pt. Przedszkola Marzeń w Gminie Mysłakowice współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AJ, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Harmonogram Łomnica- 03.2022

Harmonogram ...

Więcej...

Zapraszamy do składania ofert w ramach zamówień do Projektu pt.: Przedszkola Marzeń w Gminie Mysłakowice

dyże logo dolnyśląsk, flaga

Zamawiający zaprasza do składania ofert na zamówienie w ramach projektu pt.: Przedszkola Marzeń w Gminie Mysłakowice nr RPDS.10.01...

Więcej...

Harmonogramy wsparcia dla Projektu pt. Edukacja Przyszłości w Szklarskiej Porębie semestr luty 2022- czerwiec 2022

dyże logo dolnyśląsk, flaga

Semestr luty 2022-czerwiec 2022:  Harmonogramy wsparcia dla Projektu pt. Edukacja Przyszłości w Szklarskiej Porębie współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Harmonogram EPSZ pdf

 Harmonogram – Edukacja Przyszłości w Szklarskiej Porębie

Zad nr.1 2022r...

Więcej...

Zapraszamy do składania ofert w ramach zamówień do Projektu pt.: Przedszkola Marzeń w Gminie Mysłakowice

dyże logo dolnyśląsk, flaga

Zamawiający zaprasza do składania ofert na zamówienia w ramach projektu pt.: Przedszkola Marzeń w Gminie Mysłakowice nr RPDS.10.01...

Więcej...

Zapraszamy do szacowania wartości zamówienia dla projektu pt.: Przedszkola Marzeń w Gminie Mysłakowice

dyże logo dolnyśląsk, flaga

Zapraszamy do szacowania wartości zamówienia. W załączniku specyfikacja przedmiotu zamówienia. Uprzejmie prosimy o podanie szacowanej ceny netto dla danej części zamówienia:

Część I - zakup i dostawa pomocy dydaktycznych. Pomoce dydaktyczne na Warsztaty Kreatywności oraz zajęcia Młody Naukowiec. Termin dostawy 4 tygodnie od dnia wyboru Wykonawcy...

Więcej...