Gmina Złoty Stok rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Edukacja Przyszłości w Złotym Stoku

dyże logo dolnyśląsk, flaga

Gmina Złoty Stok otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu edukacyjnego pt.:  Edukacja Przyszłości w Złotym Stoku, numer RPDS.10.02.01-02-0132/21

Celem projektu jest:

Zniwelowanie negatywnych skutków COVID -19 poprzez wzrost kompetencji kluczowych 152 uczniów (76 dziewczynek i 76 chłopców) w wieku szkolnym o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozwojowych i integracyjnych ze Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku, poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia rozwijające, wyrównawcze, wspierające a także wyjazdy edukacyjne oraz rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia w okresie od 1.08.2022 r. do 30.06.2023 r.

Wartość projektu: 523 620,00 zł. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich projektu: 445 016,00 zł.  Szczegóły dotyczące rekrutacji do udziału w projekcie dostępne są w biurze projektu – w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Złotym Stoku, ul. Chemików 8, Złoty Stok tel.: 74 81 75 123,  adres mailowy: biuro@projektyunijny.org.pl.

Zapraszamy do współpracy oraz udziału w projekcie!

Harmonogram form wsparcia będzie dostępny w zakładce Harmonogramy.