Zapytanie ofertowe nr NR 3/RPDS.0058/RR dla projektu Szkoły Przyszłości w Gminie Nowogrodziec

dyże logo dolnyśląsk, flaga

Zapytanie ofertowe nr NR 3/RPDS.0058/RR dla projektu Szkoły Przyszłości w Gminie Nowogrodziec

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa laptopów, tabletów i akcesoria komputerowe dla uczestników projektu „Szkoły Przyszłości w Gminie Nowogrodziec” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Opis zakresu zakupów i dostawy:

1.Laptop z systemem operacyjnym: 4 sztuki–  Minimalne wymagania : Procesor 4 rdzeniowy, min. 2 GHz., RAM min. 4 GB, Pojemność dysku SSD- 128GB, Przekątna ekranu min. 14’’, System operacyjny wbudowany, Karta dźwiękowa wbudowana, wbudowane głośniki stereo min. 2x2W, wbudowany mikrofon i kamera, Mysz optyczna USB z przyciskami oraz rolką, bateria i zasilacz sieciowy z przewodem, torba na laptopa,  gwarancja min. 2 lata.

 1a.  Pakiet biurowy do laptopa – 4 sztuki. Minimalny standard: Nowa dożywotnia licencja na pakiet zawierający: Edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji multimedialnych, klient poczty elektronicznej. Oprogramowanie musi w pełni wspierać standardy dokumentów .docx, .docm, .dotx, .dotm, .xlsx, .xlsm, .xltx, .xltm, .xlsb, .xlam, .pptx, .pptm, .potx, .potm, .ppam, .ppsx, .ppsm, .sldx, .sldm, .thmx. Poprzez pełne wsparcie rozumie się brak konieczności dokonywania jakichkolwiek zmian w celu poprawnego wyświetlenia pliku oraz poprawnego wyświetlenia pliku oraz poprawnego działania zdefiniowanych funkcji.   Okres licencji – dożywotnio, polska wersja językowa.

2. Tablet , sztuk 21- Minimalne wymagania: Wysokiej jakości tablet do nauczania zdalnego, intuicyjny w obsłudze,  Procesor 4 rdzeniowy, Przekątna ekranu 8 cali częstotliwość́ min. 1,2 Ghz. 64GB,  Najnowsze oprogramowanie np. android lub ios, wbudowane: mikrofon do rozmów, głośnik, kamera. Technologia LTE. W cenie: pokrowiec, zabezpieczanie szyby, tablet będzie dostarczony z zainstalowanym programem, aplikacją do nauki zdalnej, zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym.

3. Kamerki z mikrofonem – 3 sztuki oraz 1 słuchawki z mikrofonem do nauki zdalnej

Wspólny słownik Zamówień (CPV):  

30213100-6 – komputery przenośne, 30213200-7 – komputer tablet, 30237200-1 akcesoria komputerowa

 W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do zakupienia pomocy zgodnie z opisem w specyfikacji przedmiotu zamówienia oraz dostarczenia do trzech szkół w Gminie Nowogrodziec (woj. Dolnośląskie), miejscowości: Czerna, Gościszów, Nowa Wieś. Po dostarczeniu całości zamówienia Zamawiający wypłaci wynagrodzenie wykonawcy w ciągu 30 dni.

Celem uzyskania szczegółowej informacji dotyczącej wsparcia zapraszamy do kontaktu z biurem projektu biuro@projektyunijne.org.pl. Celem uzyskania pliku ze specyfikacją w formie edytowalnym excel prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Oferta cenowa powinna być dostarczona na poniższym formularzu. Oferty należy składać na adres mailowy biuro@projektyunijne.org.pl do dnia 18.05.2020r. Oferty mogą pozostać bez rozpatrzenia.

Informujemy, iż niniejsze ogłoszenie ma na celu ustalenie ceny rynkowej dla powyższej usługi. Skontaktujemy się tylko z wybranymi wykonawcami.

 

LP

Nazwa sprzętu

ilość

Cena brutto

1.

Laptop z oprogramowaniem

4

 

1a

Oprogramowanie biurowe

4

 

2.

Tablet

21

 

3.

Kamerki z mikrofonem

3

 

4.

Słuchawki z mikrofonem

1

 

Suma

 

 

 

UWAGA:

 
Wszystkie wymienione w niniejszej części sprzęty muszą spełniać następujące warunki: 
a). posiadać deklarację CE  – deklaracja Conformité Européenne – lub inną równoważną co do treści deklaracji
b). posiadać certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu- lub inny certyfikat równoważny co do wymogów jakości dla producentów sprzęt.
c) są fabrycznie nowe, nieużywane i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;
d) posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim;
e) posiadać okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 2 lata –lub zgodny z wymaganiami określonymi w niniejszych załącznikach, a w przypadku tablic interaktywnych i monitorów – nie krótszy niż 5 lat.
 
f) Dostarczone na wskazane miejsce oraz zainstalowane jeśli dotyczy- koszt dostawy i instalacji ponosi Wykonawca.
e )Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych rozwiązaniom wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca oferując rozwiązanie równoważne do opisanego powyżej jest zobowiązany wykazać równoważność w zakresie wskazanych parametrów, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek odniesienia do określonego wyrobu, źródła znaków towarowych, patentów czy pochodzenia – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach jakościowo- techniczno- eksploatacyjno- użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Ilekroć Zamawiający powołuje się na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne czy systemy odniesienia, przy opisie przedmiotu zamówienia dopuszcza się rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają̨ parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.
 Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie, ilekroć występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub określenia (parametry techniczne, wymiary, waga) sugerujące wyroby elementy konkretnych firm, producentów – Wykonawca winien przyjąć, że podano produkty przykładowe i podane cechy produktu są orientacyjne. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz o 15% większe lub mniejsze co do podanych wymiarów i wagi.