Fundacja Art Projekt zaczyna realizacje projektu „Szkoły Przyszłość w Gminie Skarbimierz” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

RPO+OPO+EFS

Fundacja Art Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszy Europejskich na realizację projektu edukacyjnego ” Szkoły Przyszłość w Gminie Skarbimierz”. Celem projektu jest wzrost jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej  kształcenia podstawowego i gimnazjalnego w Gminie Skarbimierz poprzez wprowadzenie nowego narzędzia – warsztatów efektywnej nauki, ukierunkowanych na podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy u 271 dziewczynek i 309 chłopców uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle oraz zakup do szkół sprzętów TIK i wyposażenia pracowni przedmiotowych oraz podniesienie kompetencji nauczycieli (17K i 2M) w terminie od 01.08.2016 do 30.06.2018. Efektem projektu będzie nabycie kompetencji kluczowych przez uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle, nabycie kompetencji w zakresie aktywnych metod nauczania przez nauczycieli szkolnych oraz stworzenie pracowni przedmiotowych w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu Osiedle. Wartość projektu: 944 083,75 zł. Dofinansowanie projektu z UE: 802 471,19 zł. Ogłoszenia dotyczące projektu można również znaleźć w zakładce „ Ogłoszenia”