Zapraszamy do składania ofert w ramach zamówień do Projektu pt.: Przedszkola Marzeń w Gminie Mysłakowice

dyże logo dolnyśląsk, flaga

Zamawiający zaprasza do składania ofert na zamówienie w ramach projektu pt.: Przedszkola Marzeń w Gminie Mysłakowice nr RPDS.10.01...

Więcej...

Harmonogramy wsparcia dla Projektu pt. Edukacja Przyszłości w Szklarskiej Porębie semestr luty 2022- czerwiec 2022

dyże logo dolnyśląsk, flaga

Semestr luty 2022-czerwiec 2022:  Harmonogramy wsparcia dla Projektu pt. Edukacja Przyszłości w Szklarskiej Porębie współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Harmonogram EPSZ pdf

 Harmonogram – Edukacja Przyszłości w Szklarskiej Porębie

Zad nr.1 2022r...

Więcej...

Zapraszamy do składania ofert w ramach zamówień do Projektu pt.: Przedszkola Marzeń w Gminie Mysłakowice

dyże logo dolnyśląsk, flaga

Zamawiający zaprasza do składania ofert na zamówienia w ramach projektu pt.: Przedszkola Marzeń w Gminie Mysłakowice nr RPDS.10.01...

Więcej...

Zapraszamy do szacowania wartości zamówienia dla projektu pt.: Przedszkola Marzeń w Gminie Mysłakowice

dyże logo dolnyśląsk, flaga

Zapraszamy do szacowania wartości zamówienia. W załączniku specyfikacja przedmiotu zamówienia. Uprzejmie prosimy o podanie szacowanej ceny netto dla danej części zamówienia:

Część I - zakup i dostawa pomocy dydaktycznych. Pomoce dydaktyczne na Warsztaty Kreatywności oraz zajęcia Młody Naukowiec. Termin dostawy 4 tygodnie od dnia wyboru Wykonawcy...

Więcej...

Zapraszamy do składania ofert w ramach zamówień do Projektu pt.: Przedszkole Przyszłości

dyże logo dolnyśląsk, flaga

Zamawiający zaprasza do składania ofert na zamówienia w ramach projektu pt.: Przedszkole Przyszłości nr RPDS.10.01...

Więcej...

Harmonogramy wsparcia dla Projektu pt.: „Przedszkole Przyszłości”

dyże logo dolnyśląsk, flaga

 

Harmonogramy wsparcia dla Projektu pt. Przedszkole Przyszłości współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AJ, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Harmonogram wsparcia Przedszkole Przyszłości

Więcej...

Zapraszamy do szacowania wartości zamówienia dla projektu pt.: Przedszkole Przyszłości

dyże logo dolnyśląsk, flaga

Zapraszamy do szacowania wartości zamówienia. W załączniku specyfikacja przedmiotu zamówienia. Uprzejmie prosimy o podanie szacowanej ceny netto dla danej części zamówienia:

Część I - zakup i dostawa pomocy dydaktycznych. Pomoce dydaktyczne na Warsztaty Kreatywności oraz zajęcia Młody Naukowiec. Termin dostawy 3 tygodnie od dnia wyboru Wykonawcy...

Więcej...

Zapraszamy do składania ofert w ramach zamówień do projektu Przedszkole Przyszłości

dyże logo dolnyśląsk, flaga

Zapytanie ofertowe na adaptację sali przedszkolnej do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w ramach projektu pt.: Przedszkole Przyszłości nr RPDS.10.01.03-02-0009/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Niniejsze zapytanie stanowi szacowanie zamówienia oraz rozeznanie rynku...

Więcej...

FAP rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt: „Przedszkole Przyszłości”

dyże logo dolnyśląsk, flaga

Fundacja Art Projekt  otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu edukacyjnego ”Przedszkole Przyszłości”. Celem projektu jest:

Wzrost poziomu jakości świadczonych usług w NIepublicznym Przedszkolu Integracyjnym Balonik w Szklarskiej Porębie poprzez: dostosowanie  6 istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb uczniów z niepełn...

Więcej...

Harmonogramy wsparcia dla Projektu pt. Edukacja Przyszłości w Szklarskiej Porębie

dyże logo dolnyśląsk, flaga

 Harmonogramy wsparcia dla Projektu pt. Edukacja Przyszłości w Szklarskiej Porębie współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zadanie nr 1.

 

Zad nr.1 2021r.-harmonogram form wsparcia

 

Więcej...