Harmonogramy wsparcia dla projektu pt.: Przedszkola Marzeń w Gminie Mysłakowice

 

 

dyże logo dolnyśląsk, flaga

Harmonogramy wsparcia dla Projektu pt. Przedszkola Marzeń w Gminie Mysłakowice współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AJ, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Harmonogram Łomnica- 03.2022

Harmonogram Mysłakowice – 03.2022