Harmonogramy wsparcia dla Projektu pt.: „Przedszkole Przyszłości”

dyże logo dolnyśląsk, flaga

 

Harmonogramy wsparcia dla Projektu pt. Przedszkole Przyszłości współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AJ, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Harmonogram wsparcia Przedszkole Przyszłości