Zapraszamy do składania ofert w ramach zamówień do Projektu pt.: Przedszkole Przyszłości

dyże logo dolnyśląsk, flaga

Zamawiający zaprasza do składania ofert na zamówienia w ramach projektu pt.: Przedszkole Przyszłości nr RPDS.10.01.03-02-0009/20 w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie rozeznania rynku  określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, aktualnych na dzień niniejszego zapytania ofertowego.

 

Zapytanie ofertowe ma na celu ustalenie ceny rynkowej dla niniejszego zamówienia. Skontaktujemy się tylko z wybranymi wykonawcami.

 

Oferty prosimy składać w formie elektronicznej na email: biuro@projektyunijne.org.pl:

 

Zapytania Ofertowego NR 3/RPDS.0009/RR -  Na zakup, dostawę i montaż sprzętów oraz urządzeń zewnętrznych placów zabaw- oferty przyjmujemy do 3.11.2021

 

Zapytania Ofertowego NR 1/RPDS.0009/RR- Na zakup, dostawę i montaż sprzętów TIK - oferty przyjmujemy do 03.11.2021

 

Zapytania Ofertowego NR 2/RPDS.0009/RR  – na zakup, dostawę i montaż mebli i wyposażenia sali przedszkolnej - oferty przyjmujemy do 03.11.2021

 

W załączniku szczegóły każdego zapytania ofertowego.

NR 1:RPDS.0009:RR

NR 2:RPDS.0009:RR

NR 3:RPDS.0009:RR