Zapraszamy do szacowania wartości zamówienia dla projektu pt.: Przedszkole Przyszłości

dyże logo dolnyśląsk, flaga

Zapraszamy do szacowania wartości zamówienia. W załączniku specyfikacja przedmiotu zamówienia. Uprzejmie prosimy o podanie szacowanej ceny netto dla danej części zamówienia:

 

Część I - zakup i dostawa pomocy dydaktycznych. Pomoce dydaktyczne na Warsztaty Kreatywności oraz zajęcia Młody Naukowiec. Termin dostawy 3 tygodnie od dnia wyboru Wykonawcy. Planowany termin wyboru wykonawcy -  grudzień 2021r.

Część II -  zakup, dostawa i montaż sprzętów TIK. Termin dostawy w ciągu 4 tygodni od dnia wyboru Wykonawcy. Planowany termin wyboru wykonawcy – listopad 2021r.

Część III - zakup, dostawa i montaż mebli i wyposażenia sali przedszkolnej. Termin dostawy w ciagu 6 tygodni od dnia wyboru Wykonawcy. Planowany termin wyboru wykonawcy – listopad 2021r.

Część IV -  zakup, dostawa i montaż pomocy dydaktycznych i sprzętów do sali dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Termin dostawy w ciągu 3 tygodni od dnia wyboru Wykonawcy. Planowany termin wyboru wykonawcy – listopad 2021r.

Część V - zakup, dostawa i montaż sprzętów oraz urządzeń zewnętrznych placów zabaw. Termin dostawy 6 tygodni od dnia wyboru Wykonawcy. Planowany termin wyboru wykonawcy – listopad 2021r.

 

Zapraszamy do współpracy.

Szacowanie – specyfikacja

PassMark – CPU Benchmarks – List of Benchmarked CPUs (2)