Zapraszamy do szacowania wartości zamówienia dla projektu pt.: Przedszkola Marzeń w Gminie Mysłakowice

dyże logo dolnyśląsk, flaga

Zapraszamy do szacowania wartości zamówienia. W załączniku specyfikacja przedmiotu zamówienia. Uprzejmie prosimy o podanie szacowanej ceny netto dla danej części zamówienia:

Część I - zakup i dostawa pomocy dydaktycznych. Pomoce dydaktyczne na Warsztaty Kreatywności oraz zajęcia Młody Naukowiec. Termin dostawy 4 tygodnie od dnia wyboru Wykonawcy. Planowany termin wyboru wykonawcy -  grudzień 2021r.

 Część II -  Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia sali dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Termin dostawy 4 tygodnie od dnia wyboru Wykonawcy. Planowany termin wyboru wykonawcy – grudzień 2021r.

 Część III - zakup, dostawa i montaż mebli i wyposażenia sali przedszkolnej. Termin dostawy w ciagu 12 tygodni od dnia wyboru Wykonawcy. Planowany termin wyboru wykonawcy – grudzień 2021r.

Część IV -  zakup, dostawa i montaż sprzętów TIK. Termin dostawy w ciągu 8 tygodni od dnia wyboru Wykonawcy. Planowany termin wyboru wykonawcy – grudzień 2021r.

Część V - zakup, dostawa i montaż sprzętów oraz urządzeń zewnętrznych placów zabaw. Termin dostawy 12 tygodni od dnia wyboru Wykonawcy. Planowany termin wyboru wykonawcy – grudzień 2021r.

Zapraszamy do współpracy.

Szacowanie zamówienia Specyfikacja szczegółowa

PassMark – CPU Benchmarks – List of Benchmarked CPUs (2)