FAP rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt: „Przedszkole Przyszłości”

 

dyże logo dolnyśląsk, flaga

 

Fundacja Art Projekt  otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu edukacyjnego ”Przedszkole Przyszłości”. Celem projektu jest:

Wzrost poziomu jakości świadczonych usług w NIepublicznym Przedszkolu Integracyjnym Balonik w Szklarskiej Porębie poprzez: dostosowanie  6 istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, realizację warsztatów kreatywnej edukacji przedszkolnej, ukierunkowanych za zwiększenie szans edukacyjnych i rozwojowych uczniów tj. podniesienie kompetencji kluczowych i emocjonalno-społecznych, oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u 14 dz i 14 ch uczniów przedszkola oraz wyposażenie 1 OWP w niezbędne pomoce dydaktyczne, specjalistyczne, sprzęt TIK oraz podniesienie kompetencji nauczycieli (5K) w terminie od 01.09.2021 do 30.04.2023.

Wartość projektu: 551 942,50 zł. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich projektu: 469 092,50 zł.  Szczegóły dotyczące rekrutacji do udziału w projekcie dostępne są w biurze projektu – w przedszkolu Balonik, adres mailowy: biuro@projektyunijny.org.pl.

Zapraszamy do współpracy oraz udziału w projekcie!