FAP wraz z Gminą Mysłakowice rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt: „Przedszkola Marzeń w Gminie Mysłakowice”

dyże logo dolnyśląsk, flaga

Fundacja Art Projekt wraz z Partnerem Gminą Mysłakowice  otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu edukacyjnego ”Przedszkola Marzeń w Gminie Mysłakowice”. Celem projektu jest:

Wzrost poziomu jakości świadczonych usług w Przedszkolach w Gminie Mysłakowice poprzez: dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, realizację warsztatów kreatywnej edukacji przedszkolnej, ukierunkowanych za zwiększenie szans edukacyjnych i rozwojowych uczniów tj. podniesienie kompetencji kluczowych i emocjonalno-społecznych, oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u 64 dz i 52 ch uczniów przedszkoli oraz wyposażenie 2 OWP w niezbędne pomoce dydaktyczne, specjalistyczne, sprzęt TIK oraz podniesienie kompetencji nauczycieli (12K) w terminie od 02.08.2021 do 30.04.2023.

Wartość projektu: 840 327,50 zł. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich projektu: 712 727,50 zł.  Szczegóły dotyczące rekrutacji do udziału w projekcie dostępne są w biurach projektu – w przedszkolach w Gminie Mysłakowice,  adres mailowy: biuro@projektyunijny.org.pl.

Zapraszamy do współpracy oraz udziału w projekcie!