Support Team wraz z Gminą Miejską Sulmierzyce rozpoczyna realizację projektu Szkoła Marzeń w Sulmierzycach współfinansowanego przez Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

logo wielkopolska

 

 

Support Team wraz z Partnerem Gminą Miejską Sulmierzyce otrzymał dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu edukacyjnego ”Szkoła Marzeń w Sulmierzycach”. Celem projektu jest:

Wzrost poziomu jakości oferty edukacyjnej kształcenia ogólnego w Gminie Sulmierzyce poprzez: podniesienie kompetencji kluczowych i właściwych postaw do funkcjonowania na rynku pracy u min. 115 dz i 130 ch uczniów SP w Sulmierzycach w tym o specjalnych potrzebach, podniesienie kompetencji u min. 20k nauczycieli oraz wyposażenie 5 pracowni przedmiotowych w terminie od 01.02.2021 do 30.06.2023 r.

Wartość projektu:  841 631,04 zł. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 799 545,04 zł.  Szczegóły dotyczące rekrutacji do udziału w projekcie dostępne są w biurze projektu: ul. szkolna 2, 63-750 Sulmierzyce, adres mailowy: biuro@projektyunijny.org.pl.

Zapraszamy do współpracy oraz udziału w projekcie!

Wszystkie zamówienia do niniejszego projektu realizowane w trybie zasady konkurencyjności są dostępne na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Zapraszamy!

Zespół Support Team