Fundacja Art Projekt wraz z Gminą Paczków rozpoczyna realizację projektu „Przedszkola Przyszłości w Gminie Paczków ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

logotyp

Fundacja Art Projekt wraz z Partnerem Gminą Paczków  otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu edukacyjnego ”Przedszkola Przyszłości w Gminie Paczków”. Celem projektu jest:

Wzrost poziomu jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej wychowania przedszkolnego w Gminie Paczków poprzez: realizację warsztatów kreatywnej edukacji przedszkolnej, ukierunkowanych na zwiększenie szans edukacyjnych dzieci tj. podniesienie kompetencji kluczowych i emocjonalno-społecznych, oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u 24 dz i 20 ch wychowanków  OWP w Gminie Paczków oraz wyposażenia 2 OWP w  niezbędne pomoce dydaktyczne, doposażenie 2 placów zabaw oraz podniesienie kompetencji nauczycieli (8K) w terminie od 30.08.2020 do 30.06.2022 r.

Wartość projektu:  352 770,00 zł. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich projektu: 299 810,00 zł.  Szczegóły dotyczące rekrutacji do udziału w projekcie dostępne są w biurze projektu: ul. Rynek 1, Paczków, adres mailowy: biuro@projektyunijny.org.pl.

Zapraszamy do współpracy oraz udziału w projekcie!

Opolskie dla Rodziny kolor poziome mniejsze