Fundacja Art Projekt wraz z Gminą Głogówek rozpoczyna realizację projektu „Przedszkola Przyszłości w Gminie Głogówek ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

logotyp

Fundacja Art Projekt wraz z Partnerem Gminą Głogówek  otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu edukacyjnego ”Przedszkola Przyszłości w Gminie Głogówek”. Celem projektu jest:

Wzrost poziomu jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej wychowania przedszkolnego w Gminie Głogówek poprzez: realizację warsztatów kreatywnej edukacji przedszkolnej, ukierunkowanych na zwiększenie szans edukacyjnych dzieci tj. podniesienie kompetencji kluczowych i emocjonalno-społecznych, oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u 72 dz i 86 ch wychowanków  OWP w Gminie Głogówek oraz wyposażenia 2 OWP w  niezbędne pomoce dydaktyczne, specjalistyczne, sprzęt TIK  oraz podniesienie kompetencji nauczycieli (8K) w terminie od 30.08.2020 do 30.06.2022 r.

Wartość projektu: 410 515,00 zł. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich projektu: 348 767,00 zł.  Szczegóły dotyczące rekrutacji do udziału w projekcie dostępne są w biurze projektu: ul. Kościuszki 10 , Głogówek, adres mailowy: biuro@projektyunijny.org.pl.

Zapraszamy do współpracy oraz udziału w projekcie!

Opolskie dla Rodziny kolor poziome mniejsze