Fundacja Art Projekt wraz z Partnerami rozpoczyna realizację projektu „Przedszkola Marzeń w Gminie Paczków ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

logotyp

 

Fundacja Art Projekt wraz z Partnerami Gminą Paczków oraz Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju i promocji zespołu szkolno-przedszkolnego w Dziewiętlicach , otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu edukacyjnego ”Przedszkola Marzeń w Gminie Paczków”. Celem projektu jest:

Wzrost poziomu jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej wychowania przedszkolnego w Gminie Paczków poprzez: realizację warsztatów kreatywnej edukacji przedszkolnej, ukierunkowanych na zwiększenie szans edukacyjnych dzieci tj. podniesienie kompetencji kluczowych i emocjonalno-społecznych, oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u 129 dz i 122 ch wychowanków 6 OWP w Gminie Paczków oraz wyposażenia 5 OWP w sprzęt TIK, budowy 4 placów zabaw oraz podniesienie kompetencji nauczycieli (25K) w terminie od 31.05.2019 do 30.11.2021 r.

Wartość projektu: 1 352 361,55 zł. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich projektu: 1 149 481,55 zł.  Szczegóły dotyczące rekrutacji do udziału w projekcie dostępne są w biurze projektu: Urząd Gminy Paczków, ul Rynek 1, Paczków, adres mailowy: biuro@projektyunijny.org.pl, tel: 77 431 67 91.

Zapraszamy do współpracy oraz udziału w projekcie!

Opolskie dla Rodziny kolor poziome mniejsze