Zapytanie ofertowe NR 3/RPSL.11.01.04-02E6 dla projektu „Szkoły marzeń w Gminie Gilowice”

logo ślask bez flagi

ZAPYTANIE OFERTOWE NR NR 3/RPSL.11.01.04-02E6 

z dnia 27.10.2017 r.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie konsultacji psychologicznych w ramach projektu pt. „Szkoły Marzeń w Gminie Gilowice” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na poniższe zapytanie:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 224 godzin lekcyjnych zajęć z psychologiem – indywidualnych lub grupowych. Zajęcia przewidziano dla uczniów Zespołu Szkół w Gilowicach ( ul. Siedlakówka 37, 34-322 Gilowice) w terminie od dnia wyboru wykonawcy do 30.06.2019r.

Celem uzyskania szczegółowych informacji dotyczącej wsparcia zapraszamy do kontaktu z biurem projektu tel: 793 007 085

Usługa może być realizowana przez więcej niż jednego psychologa. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym koszty dojazdu psychologa do miejsca realizacji konsultacji tj. do szkoły w Gilowicach.

Wymagania: dyplom psychologa lub doświadczenie min. 2 lata w pracy psychologa, mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi. O wyborze wykonawcy będzie decydować rozmowa kwalifikacyjna, na którą zaprosimy wybrane osoby.

Oferta cenowa powinna zawierać cenę brutto za jedną godzinę dydaktyczną pracy psychologa. Oferty należy składać na 3 listopada 2017r.  na adres mailowy: info@projektyunijne.org.pl lub doręczyć osobiście, pocztą, kurierem na adres biura projektu ul. Siedlakówka 37, 34-322 Gilowice lub adres firmy Support Team Monika Piekacz ul. Jagodowa 3, 55-010 Smardzów. Oferty składane po wyznaczonym terminie mogą pozostać bez rozpatrzenia.

Informujemy, iż niniejsze ogłoszenie ma na celu ustalenie ceny rynkowej dla powyższej usługi. Skontaktujemy się tylko z wybranymi wykonawcami.

Zapraszamy do współpracy!