Wybór wykonawcy do zapytania: Zapytanie ofertowe NR 1/RPOP.0038/ZK dla projektu „Gimnazjum Marzeń w Gminie Paczków”.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe NR 1/RPOP.0038/ZK dla projektu „Gimnazjum Marzeń w Gminie Paczków”  wpłynęła 1 oferta.

Wybrana oferta:

Firma: P.W.ANTARES Witold Ziołek, 58-370 Boguszów-Gorce, ul. Waryńskiego 32. Data wpłynięcia oferty: 6 grudnia 2017r.

Cena za poszczególne części: cena brutto za część I: 112 093,20 PLN, cena brutto za część II: 58 494,00 PLN.