Fundacja Art Projekt zaczyna realizacje projektu „Szkoły Marzeń” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Fundacja Art Projekt wraz z trzema Partnerami – Gminami: Cieszków, Nowogrodziec i Złoty Stok, otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu edukacyjnego ”Szkoły Marzeń”. Celem projektu jest wzrost jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej  kształcenia podstawowego w Gminach Cieszków, Nowogrodziec i Złoty Stok poprzez wprowadzenie nowego narzędzia – warsztatów efektywnej nauki, ukierunkowanych na podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy u 442 dziewczynek i 471 chłopców, uczniów Szkół Podstawowych w Gminach Cieszków, Nowogrodziec i Złoty Stok oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych, podniesienie kompetencji nauczycieli (48K i 5M) w terminie od 01.08.2017 do 30.06.2019. Efektem projektu będzie nabycie kompetencji kluczowych przez uczniów, nabycie kompetencji w zakresie aktywnych metod nauczania przez nauczycieli szkolnych oraz stworzenie pracowni przedmiotowych w Szkołach Podstawowych w Gminach Cieszków, Nowogrodziec i Złoty Stok. Wartość projektu: 1 638 251,52 zł. Dofinansowanie projektu: 1 556 331,52 zł. Dofinansowanie projektu z UE (EFS): 1 392 513,79 zł Ogłoszenia dotyczące projektu można również znaleźć w zakładce „ Ogłoszenia”.

Szczegóły projektu dostępne w biurach projektowych tj:

Gmina Nowogrodziec: Zakład obsługi Szkół w Nowogrodźcu, ul. Asnyka 53/1 Nowogrodziec, Sekretariat szkół biorących udział w projekcie w Gminie Nowogrodziec tj: Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu ul. Sienkiewicza 8, Szkoła Podstawowa w Gierałtowie: Gierałtów 47,  Szkoła Podstawowa w Wykrotach: ul. Główna 108, Wykroty.

Gmina Cieszków: Szkoła Podstawowa w Cieszkowie ul. Grunwaldzka 3, Szkoła Podstawowa w Pakosławsku,

Gmina Złoty Stok: Szkoła Podstawowa w Złotym Stoku ul. Chemików 8.

email: biuro@projektyunijne.org.pl 

Zapraszamy uczniów i nauczycieli powyższych szkół do rekrutacji. 

Dokumenty Rekrutacyjne:

Regulamin projektu Szkoły Marzeń

Regulamin rekrutacji Szkoły Marzeń

zał.a._ANKIETA ZGŁOSZENIOWA.Nauczyciel

Zał.b_formularz złgoszen Nauczyciele

Zał.c. zgoda i oświad uczestn proj

Zał.d.ANKIETA ZGŁOSZENIOWA_SP doc

Zał.e.formul zgłosz i ośw uczest proj

zał.f-Specjalne potrzebyOzN