Fundacja Art Projekt zaczyna realizacje projektu „Gimnazjum Marzeń w Gminie Paczków” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

RPO+OPO+EFS

Fundacja Art Projekt wraz z Partnerem Gminą Paczków otrzymał dofinansowanie z Funduszy Europejskich na realizację projektu edukacyjnego ” Gimnazjum Marzeń w Gminie Paczków”. Celem projektu jest wzrost jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej  kształcenia gimnazjalnego w Gminie Paczków poprzez wprowadzenie nowego narzędzia – warsztatów efektywnej nauki, ukierunkowanych na podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy u 90 dziewczynek i 107 chłopców uczniów Gimnazjum w Gminie Paczków oraz wyposażenia pracowni przedmiotowych oraz podniesienie kompetencji nauczycieli (14K i 1M) w terminie od 02.05.2017 do 26.05.2019. Efektem projektu będzie nabycie kompetencji kluczowych przez uczniów, nabycie kompetencji w zakresie aktywnych metod nauczania przez nauczycieli szkolnych oraz stworzenie pracowni przedmiotowych w Gimnazjum w Gminie Paczków. Wartość projektu: 593 558,08 zł. Dofinansowanie projektu: 563 618,08 zł. Dofinansowanie projektu z UE (EFS): 504 524,36 zł Ogłoszenia dotyczące projektu można również znaleźć w zakładce „ Ogłoszenia”.