ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.03.2017, do projektu „Szkoły przyszłości w Gminie Skarbmierz”

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 4/RPOP.09.01.16-0078/15

RPO+OPO+EFS

Z dnia 01.03.2017 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 01.03.2017 r.: Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie warsztatów „z ciekawym człowiekiem”- motywująco-rozwijających dla uczestników projektu  „Szkoły przyszłości w Gminie Skarbimierz” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 Szczegółowy przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów „z ciekawym człowiekiem” motywująco-rozwijających ( jako personel projektu -osoba zatrudniona wykonuje osobiście zlecone zadanie)  dla uczestników projektu  ”Szkoły przyszłości w Gminie Skarbimierz” w Zespole Szkół w Skarbimierzu Osiedle (adres: Miejscowość Lipki oraz Skarbimierz Osiedle ul. Akacjowa, gmina Skarbimierz, woj. Opolskie,)–w terminie od 10.04.2017 do 30.06.2018 r. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym potrzebne pomoce oraz koszty dojazdu do miejsca realizacji warsztatów tj. do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle. 

Poszukujemy:

Ciekawych osób, którzy z pasją tworzą swoje życie i biznes, mają niecodzienne zainteresowania, pracę, sposób na życie. Warsztaty powinny przedstawiać uczestnikom projektu jak praktycznie wygląda praca danej osoby. Wymagana aktywna forma warsztatu, która pobudzi ciekawość uczestników, poszerzy horyzonty.  Długość trwania warsztatów zależy od rodzaju realizowanego wsparcia, jednak nie dłużej niż 3 godziny dydaktyczne.

Zapraszamy do współpracy min.: aktorów, tancerzy, artystów, sportowców, osoby pracujące z ciałem, osoby pracujące z redukcją stresu, osoby pracujące z oddechem, biznesmenów, projektantów wnętrz, architektów, dj-ów, piosenkarzy, kostiumografów, malarzy, osoby z branży turystycznej….. itd.

Prosimy o podanie ceny brutto za jeden warsztat ( proszę podać ile godzin dydaktycznych będzie trwał jeden warsztat)

Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu ustalić cenę rynkową jednego warsztatu. Po otrzymaniu ofert skontaktujemy się z wybranymi Oferentami, celem przeprowadzenia krótkiej rozmowy kwalifikacyjnej ( drugi etap rekrutacji). Do realizacji wsparcia zostaną wybrane osoby z najciekawszymi warsztatami. 

Jeden warsztat „z ciekawym człowiekiem”  jest przeznaczony dla grupy około 15 uczestników stąd, jedna osoba może realizować w projekcie ten sam warsztat dla wielu grup ( w zależności od zainteresowania wśród uczestników projektu tj. 580 uczniów). Warsztaty są przeznaczone dla różnych grup wiekowych tj. od I kl szkoły podstawowej do III kl. Gimnazjum. Prosimy uwzględnić powyższe w trakcie składnia oferty.

Szczegółowe informacje co do harmonogramu warsztatów można uzyskać pod adresem: biuro@projektyunijne.org.pl lub telefonem: 518772501.

Nabór ciągły do 30.04.2018. Ofertę cenową należy składać  na adres mailowy: biuro@projektyunijne.org.pl lub dostarczyć do Biura Projektu (Gimnazjum w Skarbimierzu-Osiedla, ul Akacjowa 27, 49-318 Skarbimierz Osiedle) .

Zapraszamy !