ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.04.2017, do projektu „Szkoły przyszłości w Gminie Skarbmierz”

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 5/RPOP.09.01.16-0078/15

RPO+OPO+EFS

Z dnia 01.04.2017 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 01.04.2017 r.: Przedmiotem zapytania jest świadczenie usługi transportu na wyjazdy edukacyjne dla uczestników projektu  „Szkoły przyszłości w Gminie Skarbimierz” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowy przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportu dla uczestników projektu Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle (adres: Miejscowość Lipki oraz Skarbimierz Osiedle ul. Akacjowa, gmina Skarbimierz, woj. Opolskie,)–  na wyjazdy edukacyjne: transport autokarem  (ok 50-52 miejsc, wyposażony w sprawną klimatyzację, pasy bezpieczeństwa ). Transport ze szkół we wskazane miejsce – zgodnie z bieżącym harmonogramem wyjazdów edukacyjnych (Transport głównie w zasięgu woj. Opolskiego, Dolnośląskiego  lub okolic). W sumie około 28 wyjazdów od 01.05.2017 do 30.06.2018. Planowane wyjazdy:

1.Skarbimierz Osiedle/Lipki – Opole – Skarbimierz Osiedle/Lipki

2. Skarbimierz Osiedle/Lipki – Wrocław- Skarbimierz Osiedle/Lipki

3. Wyjazd edukacyjny w zakresie od  90km do 110km

4. Wyjazd edukacyjny w zakresie od 111km do 130km

5. Wyjazd edukacyjny w zakresie od 131km do 150km

6. Wyjazd edukacyjny w zakresie od 151km do 180km

7. Wyjazd edukacyjny w zakresie od 181km do 210km

8. Wyjazd edukacyjny w zakresie 0d 211km do 230km

9. Wyjazd edukacyjny w zakresie od 231km do 250km

10. Wyjazd edukacyjny w zakresie od 251km do 270km

11. Wyjazd edukacyjny w zakresie od 271km do 300km

Prosimy o podanie ceny brutto za dany wyjazd lub zakres kilometrowy.

Szczegółowe informacje co do docelowych miejsc wyjazdów edukacyjnych można uzyskać pod adresem biuro@projektyunijne.org.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu ustalić cenę rynkową jednego kilometra lub cenę za dany wyjazd edukacyjny. Po otrzymaniu ofert skontaktujemy się z wybranymi Oferentami.

Ofertę cenową należy składać do dnia 28 kwietnia 2017 na adres mailowy: biuro@projektyunijne.org.pl lub dostarczyć do Biura Projektu (Gimnazjum w Skarbimierzu-Osiedla, ul Akacjowa 27, 49-318 Skarbimierz Osiedledo dnia 28.04.2017 r., do godziny 15.30 liczy się data wpływu;