Zapytania ofertowe nr NR 10/RPSL.11.01.04-00E3 do projektu pt „Piękny Umysł”

W związku z realizacją projektu „Piękny Umysł”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w terminie od 01.07.2016 do 30.06.2018, firma Support Team z siedzibą przy ul. Jagodowe 3, 55-010 Smardzów

 Zaprasza do współpracy!

EFS.śląsk

Poniższe postępowania nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień́ publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wartość́ szacunkowa poniższych zamówień nie przekracza równowartości kwoty 50 000 PLN netto. Postępowana prowadzone są na zasadach określonych przez Zamawiającego oraz Instytucję Organizujące Konkurs.

Zamówienia powyżej 50 000 PLN netto prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie zasady konkurencyjności są dostępne na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

Zapytania ofertowe dotyczące niniejszego projektu:

EFS

 

 

Zapytania ofertowe nr NR 10B/RPSL.11.01.04-00E3

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 01.03.2017r. w związku z realizacją projektu „ Piękny Umysł” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Przedmiotem zapytania jest zakwaterowanie i wyżywienie w Warszawie lub okolicy dla grupy 26 uczniów gimnazjum .

Szczegółowy przedmiot zamówienia:

CENA ZWIERA:

- Zakwaterowanie na dwa noclegi w Warszawie lub okolicy w pokojach 2-5 osobowych z łazienkami ( standard minimum hotel 2*, lub 3* lub nowoczesny hostel dla: 26 uczniów + 3 opiekunów + 1 kierowcy autobusu.

-Pełne wyżywienie dla powyższej grupy ( tj. Śniadanie, obiad i kolacja)- pełnowartościowe posiłki czyli: śniadanie np.  bufet szwedzki, obiad: zupa , drugie danie ( Mięso/ryba, węglowodan warzywa) i deser  ( wyklucza się posiłki należące do fast foodów). 

Proszę o podanie ceny brutto za jednego uczestnika ( ucznia gimnazjum)

Ofertę cenową należy składać do dnia 05.04.2017r do godz. 14:00 na adres mailowy biuro@supportteam.com.pl lub info@projektyunijne.org.pl lub doręczyć osobiście, pocztą, kurierem na adres biura projektu: ul. Beskidzka 43, 34-322 Rychwałd

 

Zapytania ofertowe nr NR 10A/RPSL.11.01.04-00E3

Przedmiotem zapytania jest świadczenie usługi transportu na wyjazdy edukacyjne dla uczestników projektu „Piękny Umysł” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowy przedmiot zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportu dla uczestników projektu – uczniów ZS w Rychwałdzie (ul. Beskidzka 43, 34-322 Rychwałd)  na wyjazdy edukacyjne:

A)   Transport autokarem Rychwałd-Warszawa-Rychwałd ( powiat Żywiecki).

Transport autokarem/busem  (wyposażony w sprawną klimatyzację, toaletę, tv, pasy bezpieczeństwa ) – dla uczniów Gimnazjum w Rychwałdzie (wiek od 13 do 16 lat) wraz z 3 opiekunami, w okresie do 22.06 2017r.

Wyjazd 3 dniowy: 1 dnia około godzi 6 rano, 2 dzień – Centrum Kopernik, 3 dzień – wyjazd z WARSZAWY  ok. godz. 16.00.

B)    Transport Rychwałd-Chorzów-Rychwałd, autokarem/(wyposażony w sprawną klimatyzację, toaletę, tv, pasy bezpieczeństwa )  - dla uczniów Gimnazjum w Rychwałdzie (uczniów gimnazjum wiek od 13 do 16 lat) wraz z 3 opiekunami, w okresie do 22.06 2017r.

C)    Transport Rychwałd-Ogrodzieniec-Rychwałd autokarem/busem (wyposażony w sprawną klimatyzację, toaletę, tv, pasy bezpieczeństwa ) – dla uczniów Gimnazjum w Rychwałdzie ( uczniów gimnazjum wiek od 13 do 16 lat) wraz z 3 opiekunami, w okresie do 22.06 2017r.

D)   Transport Rychwałd-Zawoja-Rychwałd autokarem/busem (wyposażony w sprawną klimatyzację, toaletę, tv, pasy bezpieczeństwa ) – dla uczniów Gimnazjum w Rychwałdzie    (uczniów gimnazjum wiek od 13 do 16 lat) wraz z 3 opiekunami, w okresie do 22.06 2017r.

E)    Transport Rychwałd-Żory-Rychwałd autokarem/busem (wyposażony w sprawną klimatyzację, toaletę, tv, pasy bezpieczeństwa ) dla uczniów Gimnazjum w Rychwałdzie (uczniów gimnazjum wiek od 13 do 16 lat) wraz z 3 opiekunami, w okresie do 22.06 2017r.

F)    Transport Rychwałd-Kraków-Wieliczka-Rychwałd autokarem/busem (wyposażony w sprawną klimatyzację, toaletę, tv, pasy bezpieczeństwa ) dla uczniów Gimnazjum w Rychwałdzie ( uczniów gimnazjum wiek od 13 do 16 lat) wraz z 3 opiekunami, w okresie do 22.06 2017r., 

Terminy wykonania zamówienia: Termin realizacji zamówienia będzie ustalony indywidualnie, daty powyższych wyjazdów każdorazowo muszą uwzględniać kalendarz szkolny (egzamin gimnazjalny, wolne dni itp.), co oznacza, iż muszą być zaakceptowane przez Dyrektora Zespołu Szkół w Rychwałdzie.

Prosimy o podanie ceny brutto danego wyjazdu.

Ofertę cenową należy składać do dnia 27.03.2017r do godz. 14:00 na adres mailowy biuro@supportteam.com.pl lub info@projektyunijne.org.pl lub doręczyć osobiście, pocztą, kurierem na adres biura projektu: ul. Beskidzka 43, 34-322 Rychwałd