Zapytania ofertowe w związku z rozpoczęciem realizacji projektu ” Piękny Umysł”

W związku z realizacją projektu „Piękny Umysł”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w terminie od 01.07.2016 do 30.06.2018, firma Support Team z siedzibą przy ul. Jagodowe 3, 55-010 Smardzów

 Zaprasza do współpracy!

EFS.śląsk

Poniższe postępowania nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień́ publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wartość́ szacunkowa poniższych zamówień nie przekracza równowartości kwoty 50 000 PLN netto. Postępowana prowadzone są na zasadach określonych przez Zamawiającego oraz Instytucję Organizujące Konkurs.

Zamówienia powyżej 50 000 PLN netto prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie zasady konkurencyjności są dostępne na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

Zapytania ofertowe dotyczące niniejszego projektu:

EFS

 

 

Zapytania ofertowe nr NR 10B/RPSL.11.01.04-00E3

Przedmiotem zapytania jest organizacja 3 dniowego ( 2 noclegi) wyjazdu edukacyjnego do Warszawy dla uczestników projektu „Piękny Umysł” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowy przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja 3 dniowego ( 2 noclegi) wyjazdu edukacyjnego do Warszawy dla uczniów Gimnazjum w Rychwałdzie ( uczniów gimnazjum wiek od 13 do 16 lat ) wraz z opiekunami, w terminie 25 – 27.05.2017r.,  zawierającego bilety wstępu do poniższych obiektów( pod warunkiem dostępności miejsc):

- Zwiedzanie miasta z przewodnikiem zawierający co najmniej: Królewski Traktat: przejście Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem.  Biblioteka Uniwersytecka – ogrody na dachu biblioteki + Panorama Warszawy, Przejście przez: Stare Miasto, Plac Zamkowy, Kolumna Zygmunta, Pałac Kultury, Łazienki Królewskie. Wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego, wejście na Stadion Narodowy, wejście do Warszawskiego ZOO, 

CENA ZWIERA:

- Zakwaterowanie na dwa noclegi w centrum Warszawy w pokojach 2-5 osobowych z łazienkami ( standard minimum hotel 2*, lub 3* lub nowoczesny hostel – Wykonawca ma obowiązek wskazać minimum 4 oferty noclegowe, spośród których zamawiający wybiera ostateczną ofertę. W ramach oferty noclegowej musi się znaleźć hotel 2*, hotel 3* , nowoczesny hostel i inny ośrodek noclegowy.

-Pełne wyżywienie dla powyższej grupy ( tj. Śniadanie, obiad i kolacja)- pełnowartościowe posiłki czyli: śniadanie np.  bufet szwedzki, obiad: zupa , drugie danie ( Mięso/ryba, węglowodan warzywa) i deser np. w restauracji, kolacja np. bufet szwedzki zawierający ciepłe danie ( wyklucza się posiłki należące do fast foodów). 

-bilety wstępu do zwiedzanych obiektów- wymienionych powyżej, przewodnik.

-ubezpieczanie uczestników wyjazdu NNW i KL na kwotę minimum 25 000zł.

Proszę o podanie ceny brutto za jednego uczestnika

Ofertę cenową należy składać do dnia 27.03.2017r do godz. 14:00 na adres mailowy biuro@supportteam.com.pl lub info@projektyunijne.org.pl lub doręczyć osobiście, pocztą, kurierem na adres biura projektu:

ul. Beskidzka 43, 34-322 Rychwałd

 

Zapytania ofertowe nr NR 10A/RPSL.11.01.04-00E3

Przedmiotem zapytania jest świadczenie usługi transportu na wyjazdy edukacyjne dla uczestników projektu „Piękny Umysł” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowy przedmiot zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportu dla uczestników projektu – uczniów ZS w Rychwałdzie (ul. Beskidzka 43, 34-322 Rychwałd)  na wyjazdy edukacyjne:

A)   Transport autokarem Rychwałd-Warszawa-Rychwałd ( powiat Żywiecki).

Transport autokarem/busem  (wyposażony w sprawną klimatyzację, toaletę, tv, pasy bezpieczeństwa ) – dla uczniów Gimnazjum w Rychwałdzie (wiek od 13 do 16 lat) wraz z 3 opiekunami, w okresie do 22.06 2017r.

Wyjazd 3 dniowy: 1 dnia około godzi 6 rano, 2 dzień – Centrum Kopernik, 3 dzień – wyjazd z WARSZAWY  ok. godz. 16.00.

B)    Transport Rychwałd-Chorzów-Rychwałd, autokarem/(wyposażony w sprawną klimatyzację, toaletę, tv, pasy bezpieczeństwa )  - dla uczniów Gimnazjum w Rychwałdzie (uczniów gimnazjum wiek od 13 do 16 lat) wraz z 3 opiekunami, w okresie do 22.06 2017r.

C)    Transport Rychwałd-Ogrodzieniec-Rychwałd autokarem/busem (wyposażony w sprawną klimatyzację, toaletę, tv, pasy bezpieczeństwa ) – dla uczniów Gimnazjum w Rychwałdzie ( uczniów gimnazjum wiek od 13 do 16 lat) wraz z 3 opiekunami, w okresie do 22.06 2017r.

D)   Transport Rychwałd-Zawoja-Rychwałd autokarem/busem (wyposażony w sprawną klimatyzację, toaletę, tv, pasy bezpieczeństwa ) – dla uczniów Gimnazjum w Rychwałdzie    (uczniów gimnazjum wiek od 13 do 16 lat) wraz z 3 opiekunami, w okresie do 22.06 2017r.

E)    Transport Rychwałd-Żory-Rychwałd autokarem/busem (wyposażony w sprawną klimatyzację, toaletę, tv, pasy bezpieczeństwa ) - dla uczniów Gimnazjum w Rychwałdzie (uczniów gimnazjum wiek od 13 do 16 lat) wraz z 3 opiekunami, w okresie do 22.06 2017r.

F)    Transport Rychwałd-Kraków-Wieliczka-Rychwałd autokarem/busem (wyposażony w sprawną klimatyzację, toaletę, tv, pasy bezpieczeństwa ) - dla uczniów Gimnazjum w Rychwałdzie ( uczniów gimnazjum wiek od 13 do 16 lat) wraz z 3 opiekunami, w okresie do 22.06 2017r., 

Terminy wykonania zamówienia: Termin realizacji zamówienia będzie ustalony indywidualnie, daty powyższych wyjazdów każdorazowo muszą uwzględniać kalendarz szkolny (egzamin gimnazjalny, wolne dni itp.), co oznacza, iż muszą być zaakceptowane przez Dyrektora Zespołu Szkół w Rychwałdzie.

Prosimy o podanie ceny brutto danego wyjazdu.

Ofertę cenową należy składać do dnia 27.03.2017r do godz. 14:00 na adres mailowy biuro@supportteam.com.pl lub info@projektyunijne.org.pl lub doręczyć osobiście, pocztą, kurierem na adres biura projektu: ul. Beskidzka 43, 34-322 Rychwałd

 

Zapytania ofertowe nr NR 9/RPSL.11.01.04-00E3

Przedmiotem zapytania jest świadczenie usługi przygotowania i dostawy cateringu  dla uczestników projektu „Piękny Umysł” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowy przedmiot zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa cateringu/poczęstunku dla uczestników projektu (uczniów ZS w Rychwałdzie) na zajęcia projektowe według poniższej specyfikacji:

Miejsce dostawy : ul. Beskidzka 43, 34-322 Rychwałd ( Zespół Szkół w Rychwałdzie)

Catering/poczęstunek:

-       poczęstunek ciepły (np. ciepła bułka lub inny węglowodan z kurczakiem lub indykiem i sezonowymi warzywami) lub zimny( np. kanapka z bagietki lub bułki wieloziarnistej z wędlina lub kurczakiem lub indykiem z serem i sezonowymi warzywami ( według bieżącego zapotrzebowania uczestników), herbata, cytryna, cukier.          Catering będzie przygotowany zgodnie z bieżącym zamówienie na dany tydzień zajęć projektowych i dostarczony do ZS w Rychwałdzie.

Termin realizacji zamówienia według harmonogramu zajęć projektowych ustalany będzie tygodniowo. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym koszty transportu na miejsce realizacji szkolenia tj. ul. Beskidzka 43, 34-322 Rychwałd ( Zespół Szkół w Rychwałdzie). Wykonawca zobowiązany jest do stałego kontaktu z Zamawiającym w zakresie całości spraw organizacyjnych (terminy dostaw, fakturowania i płatności, wymaganej ilość i jakości poczęstunku, przygotowanie i uporządkowanie miejsca poczęstunku, itp.). Specyfikacja cateringu może ulegać zmianie na równoważne artykuły spożywcze. Prosimy o podanie ceny za osobę. 

Ofertę cenową należy składać  do dnia 26 października 2016 na adres mailowy biuro@supportteam.com.pl lub doręczyć osobiście, pocztą, kurierem na adres biura projektu: ul. Beskidzka 43, 34-322 Rychwałd, lub adres firmy ul. Jagodowa 3, 55-010 Smardzów. Oferty składane po wyznaczonym terminie  nie będą rozpatrywane. Ocena ofert : kryterium cena 100%.

 

Zapytanie ofertowe nr NR 1/RPSL.11.01.04-00E3

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi: przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli szkolnych ( szkoła podstawowa i gimnazjum w Rychwałdzie, ul Beskidzka 43, gmina Gilowice, woj. śląskie) z aktywnych metod nauczania w terminie od lipca 2016 do 30.06.2018. Które to metody umożliwiają oparcie procesu uczenia się na samodzielnym poszukiwaniu rozwiązań problemów przez ucznia oraz jego aktywności myślowej poprzez zadawanie pytań, analizę problemu i dyskusję. Trenerzy/firma będą odpowiedzialni za przeprowadzenie 21 spotkań grupowych ( warsztat 6 godzinnych, gdzie 1 godzina to godzina lekcyjna= 45 minut) dla minimum 11 nauczycieli oraz indywidualne superwizje – 132 godziny lekcyjne. Usługa może być realizowana przez więcej niż jednego trenera ( możliwość złożenia ofert częściowych). Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym koszty dojazdu trenera do szkoły w Rychwałdzie. Wymagania : Doświadczenie trenera, coacha minimum 2 lata.

Ofertę cenową należy składać według poniższego wzoru do dnia 19 lipca 2016 na adres mailowy biuro@supportteam.com.pl lub doręczyć osobiście, pocztą, kurierem na adres biura projektu: ul. Beskidzka 43, 34-322 Rychwałd, lub adres firmy ul. Jagodowa 3, 55-010 Smardzów. Oferty składane po wyznaczonym terminie lub według innego wzoru nie będą rozpatrywane.

Wycena usługi ( Wzór)

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/RPSL.11.01.04-00E3, dotyczące wynagrodzenia trenerów do przeprowadzenia szkolenia dla nauczycieli szkolnych (szkoła podstawowa i gimnazjum w Rychwałdzie, ul Beskidzka 43, gmina Gilowice, woj. śląskie) z aktywnych metod nauczania w terminie od lipca 2016 do 30.06.2018r., oświadczam, że posiadam doświadczenie w wymienionym zakresie, na stanowisku trenera min 2 lata. Jednocześnie informuję, iż wynagrodzenie trenera za jeden warsztat ( 6 godzin lekcyjnych- warsztat dla nauczycieli, dojazd, niezbędne materiały), w odniesieniu do przedstawionych parametrów usługi, wyniesie………………………………..zł brutto oraz wynagrodzenie trenera za 1 godzinę lekcyjną superwizji ( uwzględniając dojazd, niezbędne materiały) wyniesie ………………………………..zł brutto. Data…………………….Podpis………………………..

Zapytania ofertowe nr NR 2/RPSL.11.01.04-00E3

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętów multimedialnych według poniższej specyfikacji:

1. Tablica interaktywna wraz z montażem i szkoleniem z użytkowania tablicy, specyfikacja: technologia pozycjonowania w podczerwieni (dotykowa) można obsługiwać tablice pisakiem, palcem lub dowolnym przedmiotem, obszar interaktywny min 195x 113, przekątna wymiaru interaktywnego minimum 226 cm(89″), przekątna tablicy (wymiar zewnętrzny) minimum 240 cm (95″), rozdzielczość minimum 12800 x 9600, kabel HDMI, Regulowany uchwyt, 

2. Laptop z oprogramowaniem wymagania minimum: system operacyjny Windows 10,  rozmiar-przekątna ekranu LCD – min 15 cali, Wbudowany Bluetooth, Hdmi, Częstotliwość procesora min 2200 MHZ(intelcore5 lub wiecej),dysk twardy pojemność minimum 1000GB, pamięć RAM – min8 GB , rozdzielczość ekranu minimum 1300×700

3. Projektor multimedialny, specyfikacja: Projektor multimedialny do tablicy interaktywnej , rozdzielczość minimum od  1280×800, 16:10 (WXGA) , Kontrast min: 15.000:1, Technologia 3LCD, jasność od 2000 do 4000

 

4. Wizualizer, specyfikacja: przenośny, Matryca 5Mpx, rozdzielczość Full HD (1920 x 1080), odświeżanie max. 30 FPS, wbudowany mikrofon, typ głowicy gęsia szyja, zoom cyfrowy: 8.

 

5. Mikroskop, specyfikacja: mikroskop Cyfrowy z wbudowaną kamerą cyfrową, podłaczenie do komutera przez port USB, powiekszenie minimum : 20x

6. Tablety, specyfikacja: Ekran minimum 8″, rozdzielczość 1280×800 lub większa, Dysk twardy min.8GB, Pamieć ram od 1GB, Bluetooth, karta pamięci micro SD

 

7. Odtwarzacz dvd, specyfikacja: Złącza HDMI, USB, wyświetlacz.

 

8. Telewizor, specyfikacja: Technologia Led 400 Hz, przekątna min 40″,rozdzielczość 1920×1080, format 16:9, gniazdo HDMI, klasa energetyczna min A+.

9. Urządzenia wielofunkcyjne, specyfikacja: drukarka laserowa, kolorowa, szybkość druku minimum 20/stron na minute, USB, skaner, ksero, faks, rozdzielczość maksymalna od 600×600, druk dwustronny, rozdzielczość skanowania od 600×600.

Termin realizacji zamówienia do 30.08.2016. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym koszty transportu. Zakupiony sprzęt ma zostać dostarczony do Zespołu Szkó w Rychwałdzie ul. Beskidzka 43, 34-322 Rychwałd. Każda oferta zawiera minimum, numer zapytania ofertowego, cenę ofertową brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia oraz cenę jednostkową brutto każdego wymienionego w zamówieniu sprzętu i jest zgodna z poniższym wzorem.  Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

Oferta Wykonawcy (wzór)

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/RPSL.11.01.04-00E3, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto ………………………….zł słownie…………………………………………………………………………………………………………………….. w tym cena netto………………………………zł, podatek VAT…………………..% tj. ………………………….zł. W tym: Tablica multimedialna/interaktywna wraz z montażem i szkoleniem z użytkowania tablicy ……………………….zł brutto, laptop z oprogramowaniem ……………………..zł brutto, projektor multimedialny…………………………..zł brutto, wizualizer……………………………..zł brutto, mikroskop……………………….zł brutto, tablety……………………..zł brutto, dvd……………………….zł brutto, telewizor……………………..zł brutto, urządzenia wielofunkcyjne ………………………..zł brutto. 

  1. Oświadczamy, iż zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty.
  2. W cenach wskazanych w niniejszej ofercie zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym koszty dostawy.
  3. Oświadczamy, że wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia – jest kompletna.
  4. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy będzie…………………………. tel:…………………                                        
  5. Nazwa wykonawcy………………………………………………adres…………………………………………………….

            Data……………………………………Podpis……………………………………….

Ofertę cenową należy składać  do dnia 19 lipca 2016 na adres mailowy biuro@supportteam.com.pl lub doręczyć osobiście, pocztą, kurierem na adres biura projektu: ul. Beskidzka 43, 34-322 Rychwałd, lub adres firmy ul. Jagodowa 3, 55-010 Smardzów. Oferty składane po wyznaczonym terminie lub niezgodne ze wzorem nie będą rozpatrywane.

Zapytania ofertowe nr NR 3/RPSL.11.01.04-00E3

 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa cateringu dla 14 osób na szkolenie według poniższej specyfikacji:

Miejsce dostawy : ul. Beskidzka 43, 34-322 Rychwałd ( Zespół Szkół w Rychwałdzie)

Catering:

- przerwa kawowa: kawa ziarnista (ekspres w szkole), wybór herbat – czarna, zielona, woda mineralna- gazowana i niegazowana, mix ciast domowych- 2 kawałki/os, owoce(np. jabłko lub banan – 1 sztuka/os), dodatki: śmietanka, mleko, cytryna, cukier trzcinowy),

- obiad: gorące danie obiadowe/lunch np.: mięso 120 gram( królik, kaczka, gęś, kurczak) lub ryba z grilla (pstrąg, łosoś, dorada) + świeże warzywa ( pomidor, ogórek, sałata/rukola) lub surówka ( np. marchewka i jabłko, seler, buraczki gotowane) itp. + kasza, ryż – 150 gram.

Termin realizacji zamówienia według harmonogramu szkoleń ustalanych na bieżąco – 21 spotkań (szkolenia w soboty i niedziele: do końca września 2016 – 10 spotkań, później 11 spotkań do 30.06.2018). Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym koszty transportu na miejsce realizacji szkolenia tj. ul. Beskidzka 43, 34-322 Rychwałd ( Zespół Szkół w Rychwałdzie). Wykonawca zobowiązany jest do stałego kontaktu z Zamawiającym w zakresie całości spraw organizacyjnych (terminy dostaw, fakturowania i płatności, wymaganej ilość i jakości poczęstunku, przygotowanie i uporządkowanie miejsca poczęstunku, itp.) Prosimy o podanie ceny za osobę.

Ofertę cenową należy składać  do dnia 18 lipca 2016 na adres mailowy biuro@supportteam.com.pl lub doręczyć osobiście, pocztą, kurierem na adres biura projektu: ul. Beskidzka 43, 34-322 Rychwałd, lub adres firmy ul. Jagodowa 3, 55-010 Smardzów. Oferty składane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytania ofertowe nr NR 4/RPSL.11.01.04-00E3

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów biurowych, piśmienniczych,  na zajęcia projektowe według poniższej specyfikacji:

Zapytania ofertowe nr NR 4/RPSL.11.01.04-00E3 – materiały biurowe
nr Nazwa- szczegółowa specyfikacja Ilość sztuk cena jednostkowa brutto cena brutto
materiały biurowe -piśmiennicze, cena jednostkowa nie może przekroczyć 350 zł netto.
  papier ksero color 10   0
  komplet tuszów do drukarki epson L365 8   0
  FLAMASTRY Pisaki MAZAKI 50 kolorów 5   0
  Karton foto kolorowy brystol A4 Kreska 270g 40   0
  szary papier pakowy,  3 rulony 3   0
  papier samoprzylepny biały Papier samoprzylepny A4 Kreska biały – pakowany po 20 arkuszy 5   0
  Podajnik do taśmy Eagle T5159B - 4   0
  teczka z gumką 20   0
  karton ozdobny -zestaw po 20 arkuszy- 5   0
  zakreślacze Zakreślacz tekstu Donau D-Text zestaw 6 sztuk 5   0
  markery do tablic suchościeralnych – różne kolory 20   0
  klej magic -Klej Magic w tubce 45g 20   0
  Nożyczki  17cm 4   0
   cienkopisy -zestawy Cienkopis Rystor RC-04 komplet 4 kolory 5   0
   tusz czarny do drukarki HP Color Laser Jet Pro MFP  M476nw 2   0
   tusz niebieski do drukarki HP Color Laser Jet Pro MFP  M476nw 2   0
   tusz żółty do drukarki HP Color Laser Jet Pro MFP  M476nw 2   0
   tusz czerwnony do drukarki HP Color Laser Jet Pro MFP  M476nw 2   0
   Tusz czarny do  HP Laser Jet Pro 400 color M451nw 2   0
   Tusz kolor żółty do  HP Laser Jet Pro 400 color M451nw 2   0
   Tusz czarny niebieski do  HP Laser Jet Pro 400 color M451nw 2   0
   Tusz czarny czerwony do  HP Laser Jet Pro 400 color M451nw 2   0
  długopis automatyczny tradycyjny 100   0
  klej w sztyfcie 3   0
  koperta samoprzylepna bąbelkowa biała B4 lub A4 30   0
  dziurkacz  z prowadnica min 50 kartek 4   0
  nozyczki wykonane ze stali nierdzewnej min 15cm 4   0
  nóż do kopert 2   0
  ołówek z gumką hb 30   0
  papier ksero A4, 80gram, 1 ryza 500 arkuszy, białość min 3 * 50   0
  papier ksiero grmatura 120g/m3 10   0
  pudełko archiwizacyjne 20   0
  segregator PCV A4 szer. Grzbietu, wymienna etykieta i mechanizmem z dźwignią, 7cm 50   0
  skoroszyt plastikowy A4 100   0
  Teczka A4 plastikowa z klipsem 30   0
  teczka kartonowa wiązana A4 30   0
  Zeszyt A5 30   0
  Zszywacz  metalowy do 100 kartek 2   0
  Zszywacz  metalowy do 50 kartek 2   0
  Zszywki do powyższych zszwywaczy pakowane po 1000sztuk 20   0
  Tusze do drukarki HP Officejet 860 czarny 2   0
  Tusze do drukarki HP Officejet 860 plus kolory(pakiet) 2   0
  HP Deskjet 5645 Ink Advantage czarny – oryginalny 4   0
  HP Deskjet 5645 Ink Advantage kolor- oryginalny(pakiet) 4   0
  Toner do kserokopiarki Xerox workCenter 6605,  czarny, oryginał 1   0
  Toner do kserokopiarki Xerox workCenter 6605,  żółty, oryginał 1   0
  Toner do kserokopiarki Xerox workCenter 6605,  czerwony, oryginał 1   0
  Toner do kserokopiarki Xerox workCenter 6605,  niebieski, oryginał 1   0
  zestawy plastyczne do zajęć artystycznych: W skład wyprawki wchodzi: -5 zestawów tektur ozdobnych
– 6 zestawów papierów dekoracyjnych
– Aluminiowa, okrągła folia do składania
– Farby plakatowe 1 litr- 6 kolorów
– Papier rysunkowy biały A4
– Papier rysunkowy kolorowy A4
– Blok techniczny biały A4
– Blok techniczny biały A3
– Blok techniczny kolorowy A4
– Tektura falista brązowa
– Bibuła karbowana
– 10 kolorów
– Bibuła karbowana tęczowa
– Paski dekoracyjne 50 x 4 cm (4 komplety)
– Plastelina w laseczkach 2 kg 12 kolorów
– Kredki świecowe plastikowe 12 szt. 25
– Kredki drewniane 12 kolorów szt. 25
– Flamastry szt. 25
– Klej z dozownikiem i patyczki do kleju
– Nożyczki szkolne Easy szt. 25
– 2 dziurkacze
– 2 wytłaczanki
10   0
  Mazaki do tkanin, 24 szt. 2   0
   farby plakatowe – 24 sztuk 2   0
  Klej czarodziejski, 1000g 2   0
  Zestaw materiałów plastycznych 5-pudelko-kreatywnych-niespodzianek 3   0
  Bibułka C4, 20 arkuszy 4   0
  Zestaw do quillingu -na-caly-rok 2   0
  Koszulki do segregatora krystaliczna, A4, 100 sztuk w opakowaniu 30   0
  Cienkopisy mix 20 kolorów 2   0
  Etykiety Samoprzylepne białe minimum 63,5×46,6mm, 18 etykiet na arkuszu, 100 sztu w opakowaniu 2   0
  Etykiety Smaoprzylepne uniwersalne białe min 70x357mm, 100 sztuk w opakowaniu, 24 etykiet na arkuszu 2   0
  Etykiety Samoprzylepne białe minimum 63,5×46,6mm, 18 etykiet na arkuszu 2   0
  tusze do drukarki Brother, oryginalne, pakiet tuszy LC1280XL 2   0
  karteczki kolorowe samoprzylpne, mix kolorów, różne wielkości 30   0
  notesy samoprzelepne – mix kolorów kostka 20   0
  marker olejowy – różne kolory 20   0
  Marker pernamentny – różne kolory 20   0
  foliopisy 0,4mm mix 4 kol 2   0
  zakładki indeksujące foliowe 8×25 zakłade 10   0
  LAMINATOR Z TRYMEREM  L400A 1   0
  gilotyna do papieru z ogranicznikiem: Format min. A4:  Liczba ciętych arkuszy min. 10 1   0
  Folia do laminowania crystal A4 80 mic – 100 sztuk w opakowaniu 5   0
  Żel – pen pastelowy – 10 sztuk 10   0
  Żel – pen metaliczny – 10 sztuk 10   0
  Brokatowe flamastry 8 kolorów 3   0
  Mazaki do wszystkiego 12 kolorów 2   0
  Mazaki deco metaliczne 5 kolorów 3   0
  Taśma biurowa 18m/30M 5   0
  Taśma dwustronna 48M/10M 3   0
  Koperty B4(259mm x 353mm)- białe, samoklejące z paskiem. opakowanie 250sztuk 5   0
  Koperty C5 (162×229 mm) białe, samoklejące z paskiem – 500 sztuk 1   0
  Teczka harmonijkowa – 6 przegródek 10   0
  Teczka harmonijkowa – z notesem, zamykana na gumkę, 7 przegródek 10   0
  Teczka harmonijkowa z rączką, A4, 12 przegródek, czarna 10   0
  album ofertowy 40 koszulek 5   0
  album ofertowy 20 koszulek 5   0
  temperówka automatyczna 3   0
  taśma samoprzylepna na prowadnicy 2   0
  pojemnik zamykany transparentny min: 20x17x9 cm 5   0
  wymazywalne kredki ołówkowe – 10 sztuk 6   0
  kredki różne kolory – 96 sztuk 4   0
  kredki do malowania twarzy-6 kolorów 4   0
  zestaw zmywalnych markerów klasycznych- 200 sztuk ( 8 kolorów) 1   0
  długopisy zmawyzalne mix 50 sztuk ( 10 kolorów) 3   0
  pastele suche 12 sztuk 5   0
  piasek do modelowania – 5 kg 4   0
  zestaw tacek do piasku + pokrywa 4   0
  formeki do piaski – stopy i dłonie 4   0
  formeki do piasku -kształty 4   0
        0
        0
    SUMA   0

Zapytanie ofertowe – materiały papiernicze.xls

Materiały biurowe dodatkowe tj: 2 x Flipcharty100x50- mobilny, 5x Blok do Flipchartów: biały, gładki 65x98cm, 80g/m2, 50kartek; flamastry do flipchartów ( różnokolorowe, nietoksyczne, tusz na bazie wody) – 20sztuk; długopis automatyczny tradycyjny- 100sztuk; klej w sztyfcie – 3 sztuki, koperta samoprzylepna biała B4 – 100sztuk; dziurkacz biurowy z prowadnicą, min 50 kartek- 4 sztuki; nożyczki biurowe wykonane ze stali nierdzewnej min 15 cm – 4 sztuki; nóż do kopert – 2 sztuki; ołówek z gumką HB- 30 sztuk; Papier wysokiej jakości i białości A4 pakowany po 500arkuszy, gramatura 90g/m2 do drukarek – 50 ryz, gramatura 120g/m2 (250szt w ryzie) – 10ryz, pudełko archiwizacyjne – 20 sztuk; segregatory PCV,A4, szer. grzbietu, wymienna etykieta i mechanizm z dźwignią 7cm = 50sztuk; skoroszyt plastikowy, A4- 100 sztuk; Teczka A4 plastikowa z klipsem – 30 sztuk; Teczka kartonowa wiązana A4- 30 sztuk; Zeszyt A5- 30 sztuk; Zszywacz biurowy, metalowy zszywający 100 kartek – 2 sztuki, zszywacz do 25 kartek – 2 sztuki, zszywki 23/10, 23/6, 23,8, 24,6 – 150sztuk; Tusze do drukarki HP officejet pro 860 plus ( zestaw kolorów) – 2 zestawy.

Miejsce dostawy : ul. Beskidzka 43, 34-322 Rychwałd ( Zespół Szkół w Rychwałdzie)

Zamawiający zastrzega sobie, iż podane dane mają charakter szacunkowy. Rzeczywista ilość i jakosć artykułów eksploatacyjnych będzie uzgadniana przy kolejnych zamówieniach i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do ilości faktycznie zamawianych przez zamawiającego w toku realizacji umowy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć ilościowych i jakościowych między pozycjami, w przypadku zaistnienia takich potrzeb.

Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym koszty transportu na miejsce realizacji projektu tj. ul. Beskidzka 43, 34-322 Rychwałd ( Zespół Szkół w Rychwałdzie). Wykonawca zobowiązany jest do stałego kontaktu z Zamawiającym w zakresie całości spraw organizacyjnych (terminy dostaw, fakturowania i płatności, wymaganej ilość i jakości zamówienia). Proszę o podanie wartości brutto całego zamównienia oraz cen jednostkowych brutto wszystkich produktów- zgodnie z powyższą specyfikacją.

Ofertę cenową należy składać  na adres mailowy biuro@supportteam.com.pl lub doręczyć osobiście, pocztą, kurierem na adres biura projektu: ul. Beskidzka 43, 34-322 Rychwałd, lub adres firmy ul. Jagodowa 3, 55-010 Smardzów do dnia 24.10.2016

Zapytania ofertowe nr NR 5/RPSL.11.01.04-00E3  obejmujące usługę przygotowanie programu zajęć oraz prowadzenie zajęć warsztatowych, wyrównawczych oraz specjalistycznych dla uczestników projektu „Piękny Umysł” jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności i dostępne jest na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1006525

Zapytania ofertowe nr NR 6/RPSL.11.01.04-00E3

Przedmiotem zapytania jest świadczenie usługi:

a)     psychologa

b)    logopedy

dla uczestników projektu „Piękny Umysł” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowy przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 336 godzin lekcyjnych konsultacji z psychologiem oraz 240 godzin zegarowych konsultacji z logopedą. Konsultacja przewidziano  dla uczniów i rodziców (dotyczy tylko psychologa) szkoły podstawowej i gimnazjum w Rychwałdzie (adres ul. Beskidzka 43, gmina Gilowice, woj. Śląskie) w terminie od 05.10.2016 do 30.06.2018 r. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym koszty dojazdu psychologa lub logopedy do miejsca realizacji konsultacji tj. do szkoły w Rychwałdzie. Wymagania : doświadczenie w pracy z dziećmi minimum 1 rok.

Ofertę cenową należy składać według poniższego wzoru do dnia 19 września 2016 na adres mailowy biuro@supportteam.com.pl lub doręczyć osobiście, pocztą, kurierem na adres biura projektu: ul. Beskidzka 43, 34-322 Rychwałd, lub adres firmy ul. Jagodowa 3, 55-010 Smardzów. Oferty składane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wycena usługi dla psychologa( Wzór)

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 6/RPSL.11.01.04-00E3, dotyczące wynagrodzenia za przeprowadzenie konsultacji psychologa dla uczniów i rodziców szkoły podstawowej i gimnazjum w Rychwałdzie (adres ul. Beskidzka 43, gmina Gilowice, woj. Śląskie) w terminie od 05.10.2016 do 30.06.2018r., oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania  działalności lub czynności o której mowa w niniejszym zapytaniu, jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania,  posiadam doświadczenie w wymienionym zakresie – praca dziećmi min1 rok. Jednocześnie informuję, iż wynagrodzenie psychologa za jedną godzinę lekcyjną, w odniesieniu do przedstawionych parametrów usługi, wyniesie………………………………..zł brutto.

Data…………………….Podpis………………………..

  Wycena usługi  dla logopedy( Wzór)

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 6/RPSL.11.01.04-00E3, dotyczące wynagrodzenia za przeprowadzenie konsultacji logopedy dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Rychwałdzie (adres ul. Beskidzka 43, gmina Gilowice, woj. Śląskie) w terminie od 05.10.2016 do 30.06.2018r., oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania  działalności lub czynności o której mowa w niniejszym zapytaniu, jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania,  posiadam doświadczenie w wymienionym zakresie -praca dziećmi min1 rok.. Jednocześnie informuję, iż wynagrodzenie logopedy  za jedną godzinę zegarową, w odniesieniu do przedstawionych parametrów usługi, wyniesie………………………………..zł brutto.

Data…………………….Podpis………………………..

 

Z przyczyn proceduralnych aktualizujemy Zapytania ofertowe nr NR 6/RPSL.11.01.04-00E3, zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe:

 Zapytania ofertowe nr NR 7/RPSL.11.01.04-00E3 – psycholog

Zapytania ofertowe nr NR 8/RPSL.11.01.04-00E3 – logopeda

Przedmiotem zapytania jest świadczenie usługi (jako personel projektu -osoba zatrudniona wykonuje osobiście zlecone zadanie). :

a)     psychologa

b)    logopedy

dla uczestników projektu „Piękny Umysł” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowy przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 336 godzin lekcyjnych konsultacji z psychologiem oraz 240 godzin zegarowych konsultacji z logopedą. Konsultacja przewidziano  dla uczniów i rodziców (dotyczy tylko psychologa) szkoły podstawowej i gimnazjum w Rychwałdzie (adres ul. Beskidzka 43, gmina Gilowice, woj. Śląskie) w terminie od 05.10.2016 do 30.06.2018 r. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym koszty dojazdu psychologa lub logopedy do miejsca realizacji konsultacji tj. do szkoły w Rychwałdzie. Wymagania : doświadczenie w pracy z dziećmi minimum 1 rok.

Ofertę cenową należy składać według poniższego wzoru do dnia 19 września 2016 na adres mailowy biuro@supportteam.com.pl lub doręczyć osobiście, pocztą, kurierem na adres biura projektu: ul. Beskidzka 43, 34-322 Rychwałd, lub adres firmy ul. Jagodowa 3, 55-010 Smardzów. Oferty składane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wycena usługi dla psychologa( Wzór)

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 6/RPSL.11.01.04-00E3, dotyczące wynagrodzenia za przeprowadzenie konsultacji psychologa dla uczniów i rodziców szkoły podstawowej i gimnazjum w Rychwałdzie (adres ul. Beskidzka 43, gmina Gilowice, woj. Śląskie) w terminie od 05.10.2016 do 30.06.2018r., oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania  działalności lub czynności o której mowa w niniejszym zapytaniu, jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania,  posiadam doświadczenie w wymienionym zakresie – praca dziećmi min1 rok. Jednocześnie informuję, iż wynagrodzenie psychologa za jedną godzinę lekcyjną, w odniesieniu do przedstawionych parametrów usługi, wyniesie………………………………..zł brutto.

Data…………………….Podpis………………………..

Wycena usługi  dla logopedy( Wzór)

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 6/RPSL.11.01.04-00E3, dotyczące wynagrodzenia za przeprowadzenie konsultacji logopedy dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Rychwałdzie (adres ul. Beskidzka 43, gmina Gilowice, woj. Śląskie) w terminie od 05.10.2016 do 30.06.2018r., oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania  działalności lub czynności o której mowa w niniejszym zapytaniu, jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania,  posiadam doświadczenie w wymienionym zakresie -praca dziećmi min1 rok.. Jednocześnie informuję, iż wynagrodzenie logopedy  za jedną godzinę zegarową, w odniesieniu do przedstawionych parametrów usługi, wyniesie………………………………..zł brutto.

Data…………………….Podpis………………………..