Zaczynamy realizacje projektu „Piękny Umysł” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

 EFS.śląsk

Centrum Edukacji Support Team (CEST) otrzymał dofinansowanie z Funduszy Europejskich na realizację projektu edukacyjnego ” Piękny Umysł”. Celem projektu jest wzrost jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Rychwałdzie poprzez realizację zajęć dodatkowych innowacyjnymi metodami nauczania, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych dla 85 dziewczynek i 71 chłopców uczniów ZS Rychwałd, szkolenie dla nauczycieli (10 kobiet i 1 mężczyzna) oraz zakup sprzętów TIK i wyposażenie pracowni przyrodniczych w terminie od 01.07. 2016 do 30.06.2018. Efektem projektu będzie nabycie kompetencji kluczowych przez uczniów ZS Rychwałd, nabycie kompetencji w zakresie aktywnych metod nauczania przez nauczycieli szkolnych oraz stworzenie pracowni przedmiotowych w ZS Rychwałd. Wartość projektu: 638 941,43 zł. Dofinansowanie projektu z UE: 543 100,22 zł. Ogłoszenia dotyczące projektu można również znaleźć w zakładce „ Ogłoszenia”