Category Aktualności

Fundacja Art Projekt zaczyna realizacje projektu „Szkoły Przyszłość w Gminie Skarbimierz” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

RPO+OPO+EFS

Fundacja Art Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszy Europejskich na realizację projektu edukacyjnego ” Szkoły Przyszłość w Gminie Skarbimierz”...

Więcej...

Zapytania ofertowe nr NR 4/RPSL.11.01.04-00E3 W związku z realizacją projektu „Piękny Umysł”

W związku z realizacją projektu „Piękny Umysł” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w terminie od 01.07.2016 do 30.06.2018, firma Support Team z siedzibą przy ul. Jagodowe 3, 55-010 Smardzów

 Zaprasza do współpracy!

EFS.śląsk

Poniższe postępowania nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 stycz...

Więcej...

Zapytania ofertowe nr NR 3/RPSL.11.01.04-00E3 W związku z realizacją projektu „Piękny Umysł”

W związku z realizacją projektu „Piękny Umysł”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w terminie od 01.07.2016 do 30.06.2018, firma Support Team z siedzibą przy ul. Jagodowe 3, 55-010 Smardzów

 Zaprasza do współpracy!

EFS.śląsk

Poniższe postępowania nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 styczn...

Więcej...

Zapytania ofertowe nr NR 2/RPSL.11.01.04-00E3 W związku z realizacją projektu „Piękny Umysł”

W związku z realizacją projektu „Piękny Umysł”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w terminie od 01.07.2016 do 30.06.2018, firma Support Team z siedzibą przy ul. Jagodowe 3, 55-010 Smardzów

 Zaprasza do współpracy!

EFS.śląsk

Poniższe postępowania nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 stycz...

Więcej...

Zapytanie ofertowe nr NR 1/RPSL.11.01.04-00E3 W związku z realizacją projektu „Piękny Umysł”

W związku z realizacją projektu „Piękny Umysł”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w terminie od 01.07.2016 do 30.06.2018, firma Support Team z siedzibą przy ul. Jagodowe 3, 55-010 Smardzów

 Zaprasza do współpracy!

EFS.śląsk

Poniższe postępowania nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 styczn...

Więcej...

Zapytania ofertowe w związku z rozpoczęciem realizacji projektu ” Piękny Umysł”

W związku z realizacją projektu „Piękny Umysł”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w terminie od 01.07.2016 do 30.06.2018, firma Support Team z siedzibą przy ul. Jagodowe 3, 55-010 Smardzów

 Zaprasza do współpracy!

EFS.śląsk

Poniższe postępowania nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 styczn...

Więcej...

Zaczynamy realizacje projektu „Piękny Umysł” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 EFS.śląsk

Centrum Edukacji Support Team (CEST) otrzymał dofinansowanie z Funduszy Europejskich na realizację projektu edukacyjnego ” Piękny Umysł”...

Więcej...

Zaczynamy realizację projektu 9.1.2 pt.:”Drogowskazy do sukcesu w Gminie Gilowice”

Organizujemy i zarządzamy projektami na terenie całej Polski

Dziś rozpoczynamy realizacje projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 9.1.2. Projekt realizowany w Gminie Gilowice w województwie śląskim. Zapraszamy do współpracy. Szczegóły w zakładce Ogłoszenia

Więcej...

Poszukujemy firm do współpracy oraz kadrę do realizacji projektu „Drogowskazy do sukcesu w Gminie Gilowice”

Firma MPgbc oraz Gmina Gilowice, w związku z realizacją projektu pt. Drogowskazy do sukcesu w gminie Gilowice, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Europejskiego Funduszu Społecznego- poszukuje:

 Specjalista ds...

Więcej...

Zaczynamy realizacje projektu 9.1.2 w Gminie Nowogrodziec

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji unijnych!

Dziś rozpoczynamy realizacje projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.1.2. Projekt realizowany w Gminie Nowogrodziec w województwie dolnośląskim. Zapraszamy do współpracy. Szczegóły w zakładce Ogłoszenia

Więcej...