Category Aktualności

Zapraszamy do szacowania wartości zamówienia dla projektu pt.: Przedszkola Marzeń w Gminie Mysłakowice

dyże logo dolnyśląsk, flaga

Zapraszamy do szacowania wartości zamówienia. W załączniku specyfikacja przedmiotu zamówienia. Uprzejmie prosimy o podanie szacowanej ceny netto dla danej części zamówienia:

Część I - zakup i dostawa pomocy dydaktycznych. Pomoce dydaktyczne na Warsztaty Kreatywności oraz zajęcia Młody Naukowiec. Termin dostawy 4 tygodnie od dnia wyboru Wykonawcy...

Więcej...

Zapraszamy do składania ofert w ramach zamówień do Projektu pt.: Przedszkole Przyszłości

dyże logo dolnyśląsk, flaga

Zamawiający zaprasza do składania ofert na zamówienia w ramach projektu pt.: Przedszkole Przyszłości nr RPDS.10.01...

Więcej...

Harmonogramy wsparcia dla Projektu pt.: „Przedszkole Przyszłości”

dyże logo dolnyśląsk, flaga

 

Harmonogramy wsparcia dla Projektu pt. Przedszkole Przyszłości współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AJ, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Harmonogram wsparcia Przedszkole Przyszłości

Więcej...

Zapraszamy do składania ofert w ramach zamówień do projektu Przedszkole Przyszłości

dyże logo dolnyśląsk, flaga

Zapytanie ofertowe na adaptację sali przedszkolnej do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w ramach projektu pt.: Przedszkole Przyszłości nr RPDS.10.01.03-02-0009/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Niniejsze zapytanie stanowi szacowanie zamówienia oraz rozeznanie rynku...

Więcej...

FAP rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt: „Przedszkole Przyszłości”

dyże logo dolnyśląsk, flaga

Fundacja Art Projekt  otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu edukacyjnego ”Przedszkole Przyszłości”. Celem projektu jest:

Wzrost poziomu jakości świadczonych usług w NIepublicznym Przedszkolu Integracyjnym Balonik w Szklarskiej Porębie poprzez: dostosowanie  6 istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb uczniów z niepełn...

Więcej...

Harmonogramy wsparcia dla Projektu pt. Edukacja Przyszłości w Szklarskiej Porębie

dyże logo dolnyśląsk, flaga

 Harmonogramy wsparcia dla Projektu pt. Edukacja Przyszłości w Szklarskiej Porębie współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zadanie nr 1.

 

Zad nr.1 2021r.-harmonogram form wsparcia

 

Więcej...

FAP wraz z Gminą Mysłakowice rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt: „Przedszkola Marzeń w Gminie Mysłakowice”

dyże logo dolnyśląsk, flaga

Fundacja Art Projekt wraz z Partnerem Gminą Mysłakowice  otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu edukacyjnego ”Przedszkola Marzeń w Gminie Mysłakowice”. Celem projektu jest:

Wzrost poziomu jakości świadczonych usług w Przedszkolach w Gminie Mysłakowice poprzez: dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb ucznió...

Więcej...

Fundacja Art Projekt wraz z Powiatem Karkonoskim rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Edukacja Przyszłości w Szklarskiej Porębie

dyże logo dolnyśląsk, flaga

Fundacja Art Projekt wraz z Partnerem Powiatem Karkonoskim otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu edukacyjnego pt.:  Edukacja Przyszłości w Szklarskiej Porębie. Celem projektu jest:

Wzrost poziomu jakości i atrakcyjności edukacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie poprzez: wprowadzeni...

Więcej...

Fundacja Art Projekt wraz z Gminą Paczków rozpoczyna realizację projektu „Przedszkola Przyszłości w Gminie Paczków ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

logotyp

Fundacja Art Projekt wraz z Partnerem Gminą Paczków  otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu edukacyjnego ”Przedszkola Przyszłości w Gminie Paczków”. Celem projektu jest:

Wzrost poziomu jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej wychowania przedszkolnego w Gminie Paczków poprzez: realizację warsztatów kreatywnej edukacji przedszko...

Więcej...

Fundacja Art Projekt wraz z Gminą Głogówek rozpoczyna realizację projektu „Przedszkola Marzeń w Gminie Głogówek ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

logotyp

Fundacja Art Projekt wraz z Partnerem Gminą Głogówek  otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu edukacyjnego ”Przedszkola Marzeń w Gminie Głogówek”. Celem projektu jest:

Wzrost poziomu jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej wychowania przedszkolnego w Gminie Głogówek poprzez: realizację warsztatów kreatywnej edukacji przedszkol...

Więcej...