Category Aktualności

Fundacja Art Projekt wraz z Gminą Paczków rozpoczyna realizację projektu „Przedszkola Przyszłości w Gminie Paczków ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

logotyp

Fundacja Art Projekt wraz z Partnerem Gminą Paczków  otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu edukacyjnego ”Przedszkola Przyszłości w Gminie Paczków”. Celem projektu jest:

Wzrost poziomu jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej wychowania przedszkolnego w Gminie Paczków poprzez: realizację warsztatów kreatywnej edukacji przedszko...

Więcej...

Fundacja Art Projekt wraz z Gminą Głogówek rozpoczyna realizację projektu „Przedszkola Marzeń w Gminie Głogówek ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

logotyp

Fundacja Art Projekt wraz z Partnerem Gminą Głogówek  otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu edukacyjnego ”Przedszkola Marzeń w Gminie Głogówek”. Celem projektu jest:

Wzrost poziomu jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej wychowania przedszkolnego w Gminie Głogówek poprzez: realizację warsztatów kreatywnej edukacji przedszkol...

Więcej...

Fundacja Art Projekt wraz z Gminą Głogówek rozpoczyna realizację projektu „Przedszkola Przyszłości w Gminie Głogówek ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

logotyp

Fundacja Art Projekt wraz z Partnerem Gminą Głogówek  otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu edukacyjnego ”Przedszkola Przyszłości w Gminie Głogówek”. Celem projektu jest:

Wzrost poziomu jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej wychowania przedszkolnego w Gminie Głogówek poprzez: realizację warsztatów kreatywnej edukacji prze...

Więcej...

Support Team wraz z Gminą Miejską Sulmierzyce rozpoczyna realizację projektu Szkoła Marzeń w Sulmierzycach współfinansowanego przez Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

logo wielkopolska

Support Team wraz z Partnerem Gminą Miejską Sulmierzyce otrzymał dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu edukacyjnego ”Szkoła Marzeń w Sulmierzycach”. Celem projektu jest:

Wzrost poziomu jakości oferty edukacyjnej kształcenia ogólnego w Gminie Sulmierzyce poprzez: podniesienie kompetencji kluczowych i właściwy...

Więcej...

Zapytanie ofertowe nr NR 3/RPDS.0058/RR dla projektu Szkoły Przyszłości w Gminie Nowogrodziec

dyże logo dolnyśląsk, flaga

Zapytanie ofertowe nr NR 3/RPDS.0058/RR dla projektu Szkoły Przyszłości w Gminie Nowogrodziec

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa laptopów, tabletów i akcesoria komputerowe dla uczestników projektu „Szkoły Przyszłości w Gminie Nowogrodziec” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-...

Więcej...

Zapytanie ofertowe RR z dnia 12.11.2019r.

logotyp

W związku z realizacją projektu „Przedszkola Marzeń w Gminie Paczków”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Fundacja Art Projekt zaprasza do współpracy!

Poniższe postępowanie nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień́ publicznych (tj. Dz.U...

Więcej...

Fundacja Art Projekt wraz z Partnerami rozpoczyna realizację projektu „Przedszkola Marzeń w Gminie Paczków ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

logotyp

Fundacja Art Projekt wraz z Partnerami Gminą Paczków oraz Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju i promocji zespołu szkolno-przedszkolnego w Dziewiętlicach , otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu edukacyjnego ”Przedszkola Marzeń w Gminie Paczków”. Celem projektu jest:

Wzrost poziomu jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej wycho...

Więcej...

Wybór wykonawcy do zapytania: Zapytanie ofertowe NR 1/RPOP.0038/ZK dla projektu „Gimnazjum Marzeń w Gminie Paczków”.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe NR 1/RPOP.0038/ZK dla projektu „Gimnazjum Marzeń w Gminie Paczków”  wpłynęła 1 oferta.

Wybrana oferta:

Firma: P.W.ANTARES Witold Ziołek, 58-370 Boguszów-Gorce, ul. Waryńskiego 32. Data wpłynięcia oferty: 6 grudnia 2017r.

Cena za poszczególne części: cena brutto za część I: 112 093,20 PLN, cena brutto za część II: 58 494,00 PLN.

Więcej...

Zapytanie ofertowe NR 1/RPOP.0038/ZK dla projektu pt. „Gimnazjum Marzeń w Gminie Paczków” zapraszamy do współpracy!

RPO+OPO+EFS

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPOP.0038/ZK

z dnia 29.11.2017 r.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK dla uczestników projektu pt. „Gimnazjum Marzeń w Gminie Paczków” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Fundacja Art Projekt z si...

Więcej...

Zapytanie ofertowe NR 3/RPOP.0037/RR dla projektu pt. „Szkoły Marzeń w Gminie Paczków” zapraszamy do współpracy!

RPO+OPO+EFS

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPOP.0037/RR

z dnia 10.11.2017 r.

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia 34 warsztatów pracy z ciałem, relaksacji dla uczestników projektu pt. „Szkoły Marzeń w Gminie Paczków” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

ZAMAWIAJĄCY:

 Fundacja Art Projekt z siedzi...

Więcej...